Gullbaren

På Gullhella bo- og omsorgssenter ønsket de ansatte å gi beboerne en mulighet til å få tankene bort fra sykdom og begrensninger for noen timer. Derfor åpnet de Gullbaren.

Tre damer står bak en bardisk. To av dem holder opp hver sin drink, mens den tredje holder to små skåler med potetgull. Det henger vinglass over bardisken, og på den rød veggen i bakgrunnen står det gullbaren. Alle tre smiler.
HELT GULL: I Gullbaren er det hyggelig stemning hver torsdag. Blant de mange frivillige som stiller opp er (f.v.) Shirley Haugen, Jana Majeed og Anoosh Helena Sanasa. Foto: Torbjørn Tandberg

– Vi ønsket å gi beboerne mulighet til miljøforandring og en sosial møteplass på tvers av avdelingene, forteller Ingalill Viljugrein, rådgiver for frivillighet i Asker kommune. Denne tankegangen gjorde at de for et par år siden lagde Gullhella-ekspressen, en virtuell togkupé, men nå har de også skapt Gullbaren.  

Barkveld 

Gullbaren er åpen hver torsdag ettermiddag.  
– Da kan beboerne komme ned hit hvor vi kan skilte med hyggelig betjening, pyntede kafébord og god stemning. På menyen finnes ulike varianter av drinker og øl, alt sammen alkoholfritt, forteller Marianne Sveinsson. Hun har vært prosjektleder og initiativtaker for baren sammen med Pia Rosenvinge.  
– Samtalene med og mellom beboerne blir annerledes i baren enn på avdelingen. Her treffes de på tvers av avdelinger og etasjer og kan snakke om andre ting enn de gjør på rommet, forteller Marianne Solberg Follestad, kulturkonsulent og frivillighetskontakt på Gullhella.  

Viktige frivillige 

Gullhella bo- og omsorgssenter inspirerer institusjoner over det ganske land med sine initiativ. Mye av det de får til takker de frivilligheten for. For selv om de ansatte står bak planer og initiativ, håndteres selve bardriften av pårørende og frivillige. Berit Roald er en av de pårørende som ofte er å finne bak bardisken i Gullbaren. Det samme er frivillige Shirley Haugen og Kristin Eriksen. De tre er helt enige om to ting.  

– Vi setter så stor pris på den innsatsen de ansatte legger ned i dette, og ser hvor mye det har å si for trivsel og glede for beboerne. Derfor stiller vi gladelig opp, smiler de.  

 

Tekst: Aina Skoland