Innsamling av avfall i Asker – endring og nye tilbud

Asker kommune jobber for en bedre og enklere renovasjonsløsning i hele Asker. Fra september 2023 får vi en lik løsning i hele kommunen.

Fem personer står på rekke, holder i hver sin søppelbeholder.
EFFEKTIV TØMMING: På tømmedag skal alle beholdere stå inntil fem meter fra der renovasjonsbilen stopper, med håndtaket vendt ut. Dette sikrer effektiv tømming for alle langs ruten til renovatørene, sier (f.v.) Michelle Macmillan, Anna Kristine Auråen, Dan Kristofer Ree, Christina Berg Hallerud og Lisa Marie Smiseth. Foto: Torbjørn Tandberg

De som bor sør i kommunen vil kunne få en egen beholder til plastemballasje, og de som bor nord i kommunen vil få en egen beholder til å sortere glass- og metallemballasje hjemme. Utsetting av glass- og metallbeholdere begynner allerede nå i sommer, selv om tømming trer i kraft senere.

Harmonisering av renovasjonstjenesten

Det beste fra renovasjonsløsningene i de tre tidligere kommunene er tatt med i den nye ordningen. Ordningen trer i kraft 1. september 2023 og skal hjelpe innbyggerne å nå de vedtatte målene om økt kildesortering og gjenvinning så effektivt, enkelt og rimelig som mulig. 

Renovasjonsendringene i tidligere Asker kommune – Asker nord

I løpet av 2022/2023 vil alle husstander med egne avfallsbeholdere i Asker nord få utlevert en beholder til glass- og metallemballasje, slik som i Asker sør. Kommunen begynner å sette ut disse beholderne allerede nå i sommer, men tømming av disse starter ikke før tidligst i januar 2023. Denne venteperioden er nødvendig for at logistikken skal gå opp uten ekstra renovasjonskostnader. Du kan bruke returpunktene som vanlig inntil hjemmetømming starter opp. 

Tømming av papp, papir, kartong og plastemballasje vil bli endret fra hver tredje uke til hver fjerde uke fra september 2023. Slik er det allerede i Asker sør.

Renovasjonsendringene i tidligere Røyken og Hurum kommuner – Asker sør

I Asker sør vil den todelte beholderen til mat- og restavfall utgå og bli erstattet med to separate beholdere. Todelte beholdere har vist seg å ha dårlig holdbarhet mot skader og krever også spesialbygde biler for å tømmes. Slike beholdere blir derfor ikke tilbudt lenger, og ødelagte beholdere erstattes fortløpende med separate beholdere fram mot september 2023.

Som alternativ til plastsekken kan du fra september 2023 bestille egen beholder til plastemballasje.

Dette blir standard beholderløsning for én bolig i hele kommunen

Endringene vil resultere i en standardløsning der hver husstand får enten fire eller fem beholdere:

• En beholder på 140 liter til matavfall (tømmes hver andre uke)

• En beholder på 140 liter til restavfall (tømmes hver andre uke)

• En beholder på 140 liter til glass- og metallemballasje (tømmes hver åttende uke)

• En beholder på 240 liter til papir, papp og drikkekartong (tømmes hver fjerde uke)

• Plastsekker eller en 240 liter beholder til plastemballasje (tømmes hver fjerde uke)

Dersom du ønsker andre beholderstørrelser enn det du får utlevert, meld inn via appen Min Renovasjon eller ta kontakt med Asker kommune.

Samarbeidsløsninger

For mange kan det være en god idé å snakke med naboer om å inngå en samarbeidsløsning der man deler en eller flere beholdere og fordeler kostnadene likt. Samarbeidsløsninger består av beholdere på opptil 660 liter. Hvor mange og hvor store beholdere dere trenger avhenger av antallet husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har.

Tekst: Anna Kristine Auråen