Jernbanen snudde opp-ned på Asker

Jernbanens inntog satte et varig preg på bygda.

Et svart-hvitt bilde av hvordan Asker stasjon så ut for 150 år siden. St5asjonsbygningen er i midten av bildet. I forgrunnen står en hest med vogn, og i bakgrunnen ligger flere jorder og en skog. Langs jernbaneskinnene ligger mange planker stablet oppå hverandre.
150 ÅR: Asker stasjon 1872 – 1875. Stasjonsmester Kristiansen og stasjonsbetjent Hansen på plattformen. Foto: Ukjent, Norsk Jernbanemuseum

I høst er det 150 år siden jernbanen mellom Oslo og Drammen ble åpnet for trafikk. Et prosjekt som banet vei for innflytting og industrialisering, og som revolusjonerte person- og godstrafikken mellom de to byene. 

– Drammensbanen førte raskt til at Asker sentrum ble flyttet, og lagt rundt den nye stasjonsbygningen. Tidligere lå sentrum på Askergårdene, der det både var skysstasjon og landhandleri. Da banen kom fikk den raskt en utrolig stor betydning for tettstedsutviklingen. Ikke bare for Asker sentrum, men også for Hvalstad og litt senere Heggedal – hvor det også kom nye jernbanestasjoner, forteller Fredrikke Hegnar von Ubisch. 

Hun er leder på Asker Museum, hvor det fram til 21. desember er åpen en flott og interessant utstilling om Drammensbanen. 

Andre typer innbyggere 

Den nye banen åpnet også for innflytting – av andre typer innbyggere enn bygda tidligere var preget av.  

– Rundt nye Hvalstad stasjon kom det tidlig villabebyggelse, og det ble etablert privatskole og husmorskole. Mange kjente kunstnere og intellektuelle kom flyttende, fordi de likte seg i skillet mellom by og land, som den nye banen brakte dem rett inn i, sier Fredrikke Hegnar von Ubisch. 

Eksklusiv servering 

Hvalstad stasjon skilte seg ut - med høy standard. En lang disk med forskjellige kaker og karafler – inneholdende madeira, portvin og sherry fristet de reisende. 

Etter at jernbanen kom til Asker, økte utbyggingen raskt. I 1865 var folketallet 3388 personer.  I 1930 var det steget til 9886. 

Med jernbanen ble Heggedal det største industristedet. God tilgang på vannkraft var et stort fortrinn, og da stasjonen kom i 1874 var det klart for en storstilet industriutbygging – med tilhørende befolkningsvekst. 

 

Tekst: Tore Shetelig