Ny tilvenningsstandard: Tryggere barn og foreldre

Flere tilvenningsdager og foreldre som er lenger til stede i barnehagen, fører til tryggere barn.

En barnehagelærer sitter på huk foran en huske med et barn i. Bak husken sitter to foreldre på huk. Alle tre voksne ser på hverandre og smiler.
FORNØYDE: Natasja og Andreas Eide er glade for at Asker kommune tar forskning på hva som er best for barna på alvor – ved å utvide med flere innkjøringsdager. Foto: Elin Eike Worren

Benjamin Eide (1) er ny i Bleikerfaret barnehage. Han har hatt glede av den nye tilvenningsstandarden i Asker kommune. Tidligere var standarden tre dager, nå er den utvidet til fem. Benjamins foreldre opplever at mer tid sammen med yngstesønnen i barnehagen, har gitt trygghet for både ham og dem selv.

– Vi trengte lang tid 

– Benjamin på ett år har hatt stor nytte av en lang og god innkjøring i barnehagen nå i høst. Han trengte å bli vant til det nye stedet og den nye situasjonen. For oss foreldre var det også en stor fordel å få mer tid, så vi rakk å få større kjennskap til avdelingen - og bli tryggere på de ansatte og de andre barna, sier tobarnsfar Andreas Eide.

Tar forskning på alvor

Eldstesønnen, Sebastian (4), startet i Bleikerfaret barnehage med «gammel tilvenningsstandard».

– Vi opplevde heldigvis at personalet var imøtekommende og ivaretok barnets behov den gangen også, sier Natasja Eide.

Begge foreldrene er glade for at Asker kommune tar forskningen på hva som er best for barna på alvor – ved å utvide med flere innkjøringsdager for alle barn i askerbarnehagen.

Skaper bånd til tilknytningspersonen 

Marte Grimstad, pedagogisk leder ved Benjamins avdeling, Sol, i Bleikerfaret barnehage, har mange gode erfaringer så langt.  Den nye tilvenningsstandarden legger et godt grunnlag for samarbeid med foreldrene.

– I forkant av selve innkjøringen har vi gjennomført foreldremøte, oppstartsamtale og flere besøksdager – som et ledd i en trygg tilvenning. Dette har ført til at vi har blitt godt kjent med både barna og familiene før dagene med innkjøring. Foreldrene og barna har dermed også blitt litt kjent med tilknytningspersonen og avdelingen før oppstarten, sier Grimstad.

En liten gutt og en barnehagelærer sitter sammen bak et bord. Den voksne holder frem en liten rosa gris i plast. Barnet peker på denne og smiler.
TRYGGERE: Lenger tilvenningstid gir både tryggere barn og foreldre. Benjamin (1) trives allerede godt hos Marte Grimstad i Bleikerfaret barnehage. Foto: Elin Eike Worren

 

Bedre innblikk i hverdagen 

Fem dagers tilvenning gir barnet bedre mulighet til å bli trygg på sin tilknytningsperson i barnehagen. Mer tid medfører også at foreldrene kan være mer delaktig i barnehagehverdagen de første dagene.

– Foreldrene får et bedre innblikk i hvordan vi har det i barnehagen. De deltar på sangsamlinger, spiser flere måltider sammen med oss og får mulighet til å leke med sitt eget og de andre barna på avdelingen, sier Grimstad.

Ordningen har også vist seg å ha flere positive sider.

– Det har vært positivt for fellesskapet på avdelingen at foreldrene har fått tid til å bli kjent med de ulike barna på avdelingen – og med foreldrene deres. Dette har ført til samtaler og avtaler om å møtes på lekeplasser utenom barnehagen, sier Grimstad.

Tryggheten smitter 

Personalet i Bleikerfaret barnehage erfarer at en lang og god innkjøring gjør at foreldrene føler seg tryggere på personalet når de skal levere barnet sitt i barnehagen.

– At foreldrene er trygge smitter over på barnet, sier Grimstad med et varmt smil.

Ifølge henne er det ikke bare Benjamins foreldre som har gitt positive tilbakemeldinger. Det at de nå kan bruke flere dager i barnehagen sammen med barna, men også besøksdagene i forkant, verdsettes blant foreldrene. 

– Spesielt foreldre som også har barn som startet før den nye tilvenningsstandarden, gir oss gode tilbakemeldinger på endringene, sier Grimstad.

Over 600 barnehagestartere 

Barnehagesjef i Asker kommune, Bodil Moe, sier hun er opptatt av at alle foreldre i kommunen skal få et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

– Den nye tilvenningsstandarden, som kommer over 600 ettåringer til gode, er en del av «harmoniseringssamarbeidet» i forbindelse med kommunesammenslåingen. Standarden bekrefter foreldrenes hovedansvar for barnets omsorg, sier hun.

Målet er at barn og foreldre møter en trygg og god askerbarnehage med ansatte som ivaretar barnets behov.


Ny tilvenningsstandard i askerbarnehagen 

  • Asker kommune innførte barnehageåret 2022/2023 ny tilvenningsstandard i barnehagene. Ordningen er en økning fra tre til fem dager. 
  • Målet med standarden er at barn og foreldre skal møte en trygg og god askerbarnehage med ansatte som ivaretar barnets behov, og blir inkludert i fellesskapet. 
  • Teori og forskning knyttet til overganger og tilknytning er lagt til grunn for den nye standarden. 
  • Standarden er utarbeidet i samarbeid mellom kommunale og private barnehager i Asker kommune, helsesykepleier og barnehagefaglige rådgivere. 

Tekst: Kjersti Salvesen