Tar høyde for bredden

Tilgjengelighetsprisen 2022 gikk til Vigdis Haugen Aae, og hennes utrettelige arbeid for tilrettelegging og universell utforming. Eller for å ta høyde for bredden, som hun selv sier.

En dame stå¨r i forgrunnen av bilde med en veske over armen. Hun smiler. I bakgrunnen ser vi trær og deler av en asfaltert sykkelpark.
TILGJENGELIGHETSPRISEN 2022: Vigdis Haugen Aae er opptatt av at omgivelsene skal være tilgjengelig for alle. Som her i sykkelparken i Heggedal. Foto: Vibeke Glosli

Vigdis Haugen Aae er ergoterapeut og leder av boligtilpasningsgruppa til Asker kommune siden 2013. – Vi jobber med familier til barn med funksjonshemminger, og voksne som trenger tilpassing av boligen for å kunne bo hjemme og fungere i hverdagen, forklarer Aae. Selv har hun sitt spesialområde blant de voksne.

Tilpasset bolig

– Den eldre generasjonen har et annet forhold til hjemmet sitt enn de yngre, forklarer hun.

– De har kanskje bygget huset selv og sett for seg at de skal bo der livet ut. Men når trappen til soverommet i andre etasje blir for tung, eller rullestolen ikke kommer inn baderomsdøren, blir det vanskelig. Vi jobber først og fremst med rådgivning ved behov for tilrettelegging og tilpassing, men blir det for vanskelig, vurderes det om flytting kan være bedre. I høy alder kan begge deler være krevende, så da er det viktig med en god prosess.

Tilgjengelighet for alle

Aaes engasjement stopper ikke der.

– Jeg er genuint opptatt av universell utforming, ivrer hun.

– Det handler ikke om å tilrettelegge for fåtallet, men å sørge for at omgivelsene fungerer for alle. En som er funksjonsfrisk til vanlig, kan møte på mange hindringer om man brekker benet eller triller tvillingbarnevogn. Et sted der Aae har engasjert seg er i sykkelparken i Heggedal.

– Parken ble opprinnelig bygget over én meter for høyt i terrenget, noe som gjorde adkomsten for bratt for rullestolbrukere. Da måtte tilpasninger gjøres i etterkant.

Sånt mener hun er unødvendig arbeidskrevende.

– Vi ønsker å komme inn på et tidligere stadium i planlegging av prosjekter for å legge til rette for alle på en effektiv måte, slår hun fast.

 

Tekst: Aina Skoland