We’ll meet again

- Med musikk kan vi sette i sving flere områder i hjernen samtidig. Musikken finner veien inn på en annen måte enn ord, og slik kan vi bruke den til å oppnå kontakt med gjenværende ressurser hos en person med demens, sier musikkterapeut Hanne Cecilie Webb Aamodt.

To damer sitter sammen i en sofa. Den ene er kledd i hvite helsearbeiderklær, har navneskilt på brystet og spiller på en gitar. Ved siden av henne sitter en eldre dame. De ser på hverandre, og damen i hvit synger.
KJENTE TONER: Hanne Cecilie Webb Aamodt og Anne Skottun synger gamle sanger. Foto: Torbjørn Tandberg

Det er mandag formiddag, og vi er på besøk på Solgården bo- og omsorgssenter, der samlingsrommet gjøres klart. Gruppetilbudet «Syng og gym» er et godt etablert musikk- og bevegelsestilbud, og inngår i Asker kommunes satsning på Aktiv omsorg. Her samarbeider fysioterapeut med både kultur- og aktivitetskonsulent og musikkterapeut. Hanne Cecilie er ansatt på Asker kulturskole, og det at hun er med i «Syng og gym» går inn som en del av kulturskolens arbeid med velferd i kommunen.  

De kommer sigende fra alle avdelingene. Noen går selv, andre bruker rullator eller rullestol. Mens alle finner sin plass, lurer en engstelig dame på om hun kan få hjelp tilbake til rommet sitt igjen når dette er over. Fysioterapeut Julie Jordfald forsikrer henne blidt om at hun selvfølgelig skal få det. Men først skal hun jo være med på «Syng og gym»! Damen nikker. Noen minutter går. Hun stiller spørsmålet på nytt, og får samme beroligende svar.  
 

Synge for å huske 

Kultur- og aktivitetskonsulent Hilde Kirkerud slår første akkord på ukulelen, og åpningssangen rulles i gang. Hanne Cecilie bygger på med en andrestemme, vakre, klare harmonier som gjør godt langt inn i sjela. Gruppa faller til ro. Til og med hun som lurte på veien tilbake igjen til rommet sitt, følger nå rolig med på det som skjer. 
– Hilde har lært meg at hvis man skal huske mange navn, bør man synge dem, sier Hanne Cecilie. Hun står smilende midt i ringen av eldre menn og kvinner med gitar i en snor rundt halsen. Så ønskes alle de frammøtte velkommen med sitt eget navn og den velkjente sangen, og langsomt vekkes et engasjement og en tilstedeværelse til live. Deretter hentes en blå og en oransje ballong fram, og mens de seiler rundt i rommet mellom terapeuter, brukere, pårørende på besøk og ansatte, stiger stemningen og pulsen øker. Rytmeegg deles ut til alle som vil prøve, og så er gjengen klar for «Sol ute, sol inne».  

Musikk + fysioterapi = suksess  

– Når man kombinerer musikk med fysioterapi, opplever vi ofte at dette stimulerer til bevegelse, motivasjon og glede. Vi ser også at kombinasjonen av bevegelse med musikk gir en avslappende og positiv atmosfære, som styrker samholdet i gruppa, forklarer fysioterapeut Julie. 
– Som musikkterapeut er det også betryggende å ha med en fysioterapeut som kan kvalitetssikre bevegelsestreningen. Hun vet hvor mye den enkelte kan klare fysisk, og tør å utfordre det lille ekstra. Sammen opplever vi at musikk- og fysioterapikompetansen styrker og løfter hverandre, legger Hanne Cecilie til. Tydelige rammer skaper dessuten trygghet, forteller terapeutene. Derfor har musikk- og bevegelsestilbudet både åpnings- og avslutningssang i tillegg til mye godt kjent repertoar. Mange av brukerne er personer med demens. Ved å høre gamle slagere av Harry Belafonte, synge «Jeg er havren» og «My bonnie is over the ocean», dukker minner og tekstbrokker opp fra glemselen.

Flere eldre mennesker sitter ved siden av hverandre på en rekke. Noen i rullestol, andre i vanlig stol. De ser foran seg, der to damer kledd i hvitt kaster hver sin ballong opp i lufta.
BLÅ BALLONG: Ballongene vekker oppmerksomheten og er et godt verktøy for trening av øye-hånd-koordinasjon og balanse. Fra venstre: Datter til Terje Kobro (pårørende), Terje Kobro, Edel Synnøve Olsen, Torbjørn Thoresen, Eldrid Gynnild, Hanne Cecilie Webb Aamodt, Anne Skottun, Lujeta Ahxami, Jon Bredal, Inger Astrid Lunde. På gulvet: Hilde Kirkerud foran, Julie Jordfald bak. Foto: Torbjørn Tandberg 

 

Møtes på mandag  

- Og til slutt tar vi «We’ll meet again», sier Hilde og finner fram ukulelen igjen. For det vet vi jo, at neste uke møtes vi her igjen til en ny runde med «Syng og gym». Så synges det. Noen stemmer i, noen smiler og nikker litt med hodet, og en gammel hånd dunker rolig takten mot armlenet.  


Musikkterapi i Asker kommune: 

  • «Syng og gym» er et musikk- og bevegelsestilbud som inngår i Asker kommunes satsning på Aktiv omsorg. 
  • Musikkterapeut, fysioterapeut og kultur- og aktivitetskonsulent samarbeider om å lage et opplegg som styrker brukerne både individuelt og som gruppe ved hjelp av ulike metoder hentet fra de forskjellige fagfeltene.  
  • I tillegg tilbys musikkterapi ambulerende ved seks av bo- og omsorgssentrene som finnes i gamle Asker. Det arbeides også for en øvrig styrking av tilbudet i årene som kommer. 
  • Musikkterapeuten er ansatt i Asker kulturskole, og inngår som en del av kulturskolens arbeid innen velferd i kommunen. 

 

Tekst: Astrid Urdal