5 år med godt samarbeid

Spikkestad kirke- og kultursenter Teglen er et unikt prosjekt i Norge. Her holder kirke og kultursenter til i samme bygg.

To damer står ved siden av hverandre inne i kirkerommet. De holder ut hver sin hånd og smiler.
I vårt livssynsåpne samfunn har det vært viktig å skape et bygg som kan romme alle under samme tak på tvers av ulike livssyn. Teglen brukes av mange, særlig av barn og unge. – Vi trives med samarbeidet vårt, sier sogneprest Ellen Martha Blaasvær og prosjektleder Torbjørg Mosland Raen i Asker kommune. Foto: Svein-Ivar Fors

Teglen stod ferdig i 2018, og det ble raskt klart at dette nye bygget ville bli et ressurssted for både kirken og den nye kommunen. Visjonen for huset er et sted der mange kan møtes og der alle skal kunne kjenne seg hjemme.  

Mange aktiviteter – men plass til mange flere

På Teglen skjer det mye hele tiden. Her er det mulig å delta på filosofisk kafé, musikkafé og høre foredrag. For de som liker å synge er det korøvelser, og pensjonistforeningen har sine faste møter på Teglen. På Teglen holder også Røyken frivilligsentral til, og kulturskolen har aktiviteter for barn og ungdom. Et midlertidig innbyggertorg begynner også å ta form.

Men – det er rom for flere aktiviteter og arrangementer på Teglen. Lokalene kan lånes ut til alle ikke-kommersielle formål i kommunen. De fleksible løsningene i bygget gjør det anvendelig for mange aktiviteter innenfor kultur og foreningsliv, kurs og konferanser. Kirkerommet blir brukt til gudstjenester, trosopplæring og konserter.  I byggets underetasje er det kontorer, kafé, møterom, to aktivitetsrom og en foajé med et amfi opp mot 2. etasje.

Kombinasjonsbygg

Hovedetasjen i Teglen består av tre store rom – kultursalen, kirkerommet og et stort, åpent midtrom som kalles «Broen» som binder kultursalen og kirkerommet sammen. Disse tre hovedrommene er adskilt av åtte meter høye foldedører – fleksible vegger som gjør at rommene kan benyttes i ulike kombinasjoner, med utvidelse mot midten, eller som en stor sal.

Hvert av rommene har inntil 200 sitteplasser, med mange muligheter til forskjellig bruk. I Teglen er det rom for kirkerom og seremonirom for andre religioner eller livssyn, og for kulturaktiviteter. I tillegg er det i hovedetasjen også kjøkken, lekerom, artistrom og sakristi.

Yttervegg på Teglen

Når du kommer fra Spikkestad stasjon møter kultursenteret og kirken deg som en svevende teglfasade, foran et tegltorg nærmest som en rød løper. Navnet Teglen har historiske røtter, det lå tidligere et teglverk på nabotomten. FOTO: Svein-Ivar Fors

Midlertidig innbyggertorg

I disse dager er Asker kommune i ferd med å etablere et midlertidig innbyggertorg og et tilhørende boktilbud i kommunens lokaler på Teglen.

– Mange som bor i denne delen av Asker har savnet en åpen møteplass, og det er nettopp det vi nå ønsker å legge til rette for, sier prosjektleder Torbjørg Mosland Raen.

– Et innbyggertorg er en møteplass der innbyggere, organisasjoner og næringsliv sammen kan skape aktiviteter til glede for lokalmiljøet. Et innbyggertorg er også «kommunen nær der du bor», med enkelte kommunale tilbud. Innbyggertorget er en møteplass for alle, enten man har et ærend der eller ikke.

I Asker er det syv, snart åtte innbyggertorg – i Asker sentrum, Heggedal, Slemmestad, Sætre, Holmen, Borgen og Tofte – og etter hvert også på Spikkestad.

– Hvordan innbyggertorget kommer til å bli vet vi ikke før vi prøver! Har du ideer til aktivitet? Kom innom, så ser vi hva vi kan få til sammen, oppfordrer Torbjørg Mosland Raen.


Teglen

  • Teglen kirke- og kultursenter har to eiere; kommunen og kirken.
  • Kultursalen og kafédelen med aktivitetsrom og to cellekontor eies av Asker kommune.
  • Kirkerommet og kontorfellesskapet eies av Røyken sokn ved Asker kirkelige fellesråd.
  • Det er kirken som kontaktes for all booking av rom 
  • Huset driftes av et sameiestyre med representanter for hver av eierne.

Tekst: Svein-Ivar Fors