Bygge bro mellom barnehage, skole og SFO

I Asker har vi som mål at alle barn og deres foresatte skal oppleve trygghet, kontinuitet og god sammenheng mellom barnehage og skole. Skolebegynnerne skal møte «barneklare» skoler der de opplever mestring, og bli møtt av ansatte som stimulerer til læring gjennom lek og utforskende aktiviteter.

Tre små barn går hånd i hånd, med ryggen mot kamera. De to på hver sin side har skolesekk på ryggen.
Hånd i hånd: Bli kjent-klubber er et av tiltakene for å skape sammenheng mellom barnehage, SFO og skole. Foto: Nina Dahl

«Bygge bro» er navnet på en ny standard som skal sørge for sammenheng, kontinuitet og samarbeid i overgangen mellom barnehage, skole og SFO. Foreldre, ansatte og ledere i barnehager og skoler er sentrale aktører i dette samarbeidet. 

Viktig samarbeid

For å lykkes skal skolene og barnehagene jevnlig møtes til lokale «kulturmøter». Målet er å bli kjent med hverandres praksiser og sammen skape gode overgangsrutiner til barnets beste. Samtidig er godt samarbeid med foresatte avgjørende for å skape trygghet, når barnet går fra å være eldst i barnehagen til å være yngst i skolen.

Foreldreaktiv overgang

Barn og foreldre skal oppleve en forutsigbar overgang fra barnehage til skole, for å enklere mestre den nye hverdagen. Flere skoler i Asker er derfor i gang med å etablere en «Bli kjent-klubb» for barn som skal begynne på første trinn og deres foreldre. Her får barn møtes på tvers av barnehager, foreldre får mulighet til å treffes, og barn og foreldre blir bedre kjent med skolen og SFO. Det skal gjøre overgangen fra barnehagen til skolen tryggere.


Bygge bro

Implementering av standarden foregår i barnehager, SFO og skole under veiledning og støtte fra Asker kommunes Senter for innovasjon og læring (Seil) og NTNU Skrivesenteret.

 

Tekst: Siw Anett Stråle Enerud