Elever får prøve seg i arbeidslivet på biblioteket

– Jeg elsker å ha utplasseringselever hos oss, forteller bibliotekar Helene Nyen i Asker. – Det er alltid gøy med nye mennesker!

To jenter og en kvinnelig bibliotekar står ved siden av en bokhylle. PÅ et bord foran dem står flere bøker utstilt.
JOBB PÅ BIBLIOTEKET: 9. klassingene Mina Ruud og Ida Svensson Aaen fra Borgen ungdomsskole liker å lese bøker, og hadde drømmejobben gjennom Læring i arbeidslivet på biblioteket i Asker – her sammen med bibliotekar Helene Nyen. Foto: Svein-Ivar Fors

Elever på 9. trinn i Asker kan få smake på helt alminnelige jobbhverdager gjennom ordningen Læring i arbeidslivet. Helene Nyen har hatt ansvar for dette på Asker bibliotek siden 2010.

Bibliotek på sosiale medier

– Det er mange forskjellige elever som kommer til oss, forteller bibliotekar Helene Nyen.

– Noen er mer stille av seg, mens andre er veldig «på», sånn som ei jente vi hadde på besøk som kom med gode råd til oss om bruk av sosiale medier. Hun ga oss den beste innsikten i hvordan vi kan formidle litteratur til ungdom. Det har funka kjempebra, så vi er veldig glade i å høre hva de mener vi skal gjøre for å nå ut til dem som målgruppe.

– Hvilke oppgaver utfører elevene på biblioteket?

– Elevene får innblikk i hvordan det er å jobbe som bibliotekar. De skal yte service til Askers innbyggere, se folk inn i øynene og prøve å svare på det de spør om. De må selvfølgelig også gjøre rutinearbeid slik som vi bibliotekarer gjør hver dag: sette opp bøker, hente reserverte bøker som innbyggerne bestiller, hente aviser og legge dem tilgjengelig – og mye mer.

En viktig evighetsmaskin

– Jeg sier ofte til elevene: «Vi jobber i en evighetsmaskin», der bøker kommer inn, må opp på hylla og blir lånt ut igjen – til evig tid. Elevene som kommer til oss får se litteraturens vei til biblioteket, innkjøp, katalogisering og kassering. De får også et innblikk i hvordan vi jobber med litteraturformidling.

– Det er viktig å få elevene til å skjønne hvor viktig biblioteket er for innbyggerne i et samfunn. Her kan alle komme inn, all informasjon er tilgjengelig for alle. Alt er gratis. Vi har en biblioteklov i Norge som er viktig for oss som samfunn. Jeg sier ofte «Det er dette skattepengene dine går til». Da må jeg forklare litt, men det er bare hyggelig.

For de yngste

– Hva har bibliotekets barne- og ungdomsavdeling å by på for de yngste leserne?

– Vi har alltid den nyeste litteraturen. Vi har også lydbøker gratis tilgjengelig i en app, både engelsk litteratur og norsk. Altså, vi har så mye i biblioteket så jeg har nesten ikke tid til å opplyse våre lånere når de kommer om alt vi har av tilbud. Ta med barna og la besøket på biblioteket bli en rutine!


«Læring i arbeidslivet»

«Læring i arbeidslivet» er en del av faget utdanningsvalg i ungdomsskolen, der elever på 9. trinn er til stede i en bedrift i noen dager for å finne ut av egne talenter og sterke sider, få kunnskap om forskjellige yrkesområder, hvilke kvalifikasjoner som kreves, om partene i arbeidslivet, regler og likestilling.

Jobbskygging er en vesentlig del av besøket – elevene følger medarbeidere i bedriften for å få et bilde av hvordan ansatte og ledelse i bedriften arbeider.

Elevene får innblikk i bedriftens forretningsidé, samarbeid med andre bedrifter og behov for utdanning. Elevene skal intervjue en eller flere ansatte, for egen refleksjon om utdanningsvei og til innhold i en rapport som skal skrives i etterkant.

 

Tekst: Svein-Ivar Fors