God desember

Adventstiden ligger foran oss igjen, og i enden av den, selve julehøytiden.

Ordfører Lene Conradi står lent til en bjørkestamme. Smiler. Et rødt hus i bakgrunnen.
Foto: Elin E. Worren

Jeg setter så stor pris på begge deler, både den stemningsfulle ventetiden og juledagene innhyllet i nostalgi og tradisjon. Men noe av det aller fineste og viktigste med julen, er budskapet om at vi er mer enn oss selv. Vi ser flere hjertevarme eksempler på askerbøringers innsats for andre i denne utgaven av Askermagasinet.

Asker (og verdens!) største dugnad, TV-aksjonen, ble som vanlig gjennomført i oktober. Jeg vil benytte anledningen til varmt å takke alle lokale bøssebærere, organisatorer og givere. TV-aksjonen oppleves alltid som meningsfull og relevant. I år tror jeg likevel det var mange som kjente at det betydde ekstra mye å kunne gi et bidrag til Redd barnas livsviktige arbeid. I skrivende stund kan jeg bare håpe at det er mer fred i verden når dette leses, enn det er akkurat nå.

Vi er aldri upåvirket av det som skjer rundt oss, men vi kan likevel ta imot og sette pris på adventstiden og julen, slik den er for oss – her og nå. Ja, julen handler for mange om å være sammen med sine nærmeste, men også om å se dem som er alene. Julen handler om å vise at vi setter pris på familie og venner, men også at vi bryr oss om dem vi ikke kjenner og dem som har mindre enn oss. Med det åpner julen for å reflektere over kontraster – i oss selv, i omgivelsene våre og i verden – og kanskje kommer vi litt nærmere å oppdage hva som virkelig betyr noe for oss.

Med ønske om en god desember, og alt godt for 2024.

Lene W. Conradi, ordfører