Hvor går pengene våre?

I denne utgaven kan du se nærmere på hvordan pengene fordeles i Asker. Budsjett og handlingsprogram viser politikernes prioriteringer og fremtidshåp – rett og slett hva vi ønsker å få til i kommunen vår.

Portrett av ordfører Lene Conradi med ordførerkjede rundt halsen.  I bakgrunnen en blikkstille fjord.

Samtidig er dette årsbudsjettet preget av at vi går tøffere tider i møte. Både det offentlige og vi som privatpersoner får en strammere økonomi i årene som kommer, og vi må få til mer for mindre.

Da inspirerer det å lese om de mange tiltak og tilbud som finnes, og ikke minst hva frivillige aktører står for. Idrettslaget GUI tilbyr for eksempel paraidrett. På BUA kan man helt gratis låne sportsutstyr – ski og skøyter er spesielt aktuelt nå, men her finnes også telt, padlebrett og mye mer.  

Flere steder i bygda vår finner du åpen ungdomsklubb, og bibliotekene har mange tilbud særlig for barn og ungdom. Og det syder stadig av liv og røre på innbyggertorgene våre. Kanskje har du fått lyst til å engasjere deg frivillig? Det gir stor inspirasjon å få bidra for andre.

Som alltid minner det varierte innholdet i Askermagasinet meg om at vi har mye å glede oss over!  

 

Lene W. Conradi 

Ordfører