Hvorfor er nærdemokrati viktig?

I tre år har medlemmer i tre lokalsamfunnsutvalg (LSU) satt viktige saker fra sitt lokalmiljø på den politiske agendaen. Det har gitt gode resultater i Heggedal, Slemmestad og på Tofte.

To menn står på hver sin side av en dame. Elle tre ser mot kamera og smiler. I bakgrunnen ser man sjøen og blå himmel.
LOKALE INITIATIV: Ole Andre Eriksen, Elisabeth Takle Bye og Jan Syrstad er ledere av hvert sitt lokalsamfunnsutvalg og har bidratt til at mange lokale initiativ er satt på den politiske agendaen. Foto: Nina Foss Haugen

Politikerne har ikke sjans til å få med seg alt som skjer.

– Vi har bygget nettverk og vært en brobygger mellom lokale initiativ og politiske prosesser, forklarer Ole Andre Eriksen, leder av Tofte lokalsamfunnsutvalg.

– Våre ungdomsrepresentanter har engasjert seg i arbeidet med et bedre skolebusstilbud for elevene på Tofte. Mange har fått en time lenger reisevei hver dag etter nytt inntakssystem til videregående skole. Ekstra gøy er det at en av våre dyktige ungdomsrepresentanter, Nora Eriksen, ble valgt til leder i Asker ungdomsråd høsten 2021.

Møteplasser for ungdom i Heggedal

I Heggedal er hjertesaken bedre tilbud til barn og unge.

– ­Her har ungdommen medvirket og fortalt hva de mener er viktig. Vi har støttet aktiviteter som «Fun Friday» og «Hang Out» - et sted der ungdommen kan henge, forklarer Jan Syrstad, leder av Heggedal LSU. Nå jobber utvalget for flere gode tilbud, sammen med skolenes FAU, GUI sportsklubb og Heggedal nærmiljøsentral.

Støtte til lokale prosjekter

– Gjennom vår initiativrett, har vi fremmet lokale saker som politikerne har måttet sette på dagsorden. Vi har også vært et bindeledd mellom organisasjoner i vårt område og tatt gode samtaler med ungdom,og vært med på å sette i gang ungdomstreff på Slemmestad innbyggertorg, forklarer Elisabeth Takle Bye, leder av Slemmestad LSU. Hun viser også til at utvalgene har hatt midler til å støtte gode prosjekter i nærmiljøet.


Nærdemokrati

Lokalsamfunnsutvalgene har vært en forsøksordning i tre år. Kommunen ser nå på hvordan en nærdemokratisk ordning kan gjelde alle lokalsamfunn i Asker. Forskerteamet som følger prøveordningen, har også fulgt Klokkarstua og Verket nærmiljøforum.

Forsker Lars U. Kobro peker på kommunes høye ambisjoner for medborgerskap og samskaping.

– Dette er det vanskelig å lykkes med gjennom tradisjonell kommunal arbeidsmetodikk. Takket være frisk og freidig innsats fra de tre utvalgene og kommunens mot til å forsøke noe nytt, har forsøket etter hvert funnet en form som ivaretar mye av samskapingens verdier, sier forsker Lars Kobro.

 

Tekst: Nina Foss Haugen