Innbyggertorget i Spikkestad i rute

Nå er sju innbyggertorg vel etablert og oppe og går i Asker kommune, men det har også være stort engasjement rundt det åttende og siste, i Spikkestad. Her kommer en oppdatering.

En mann og en dame står ved siden av hverandre, foran en trapp. Begge ser mot kamera og smiler.
I GANG: Leder av Røyken Frivilligsentral, Borgar Emanuelsen Bohlin og prosjektleder for innbyggertorget i Spikkestad, Torbjørg Mosland Raen, gleder seg til å skape gode aktiviteter og møteplasser i Spikkestad. Foto: Vibeke Glosli

Fra nyttår var prosjektlederen for etablering av innbyggertorget i Spikkestad, Torbjørg Mosland Raen, på plass. Enn så lenge har hun kontor på Teglen, der hun ivrer etter å finne egnede lokaler og skape en god møteplass i Spikkestad.

– Første oppgave blir definitivt å sette seg inn i lokalmiljøet, hva de ønsker seg og har behov for, sier hun. Selv om Raen foreløpig er eneste ansatte, er hun ikke alene om jobben. Borgar Emanuelsen Bohlin er daglig leder for Røyken Frivilligsentral.

– Jeg tenker vi kan utfylle hverandre og sammen skape et godt tilbud i lokalmiljøet, fastslår han.

Ønsker innspill

Et innbyggertorg skal være en møteplass for alle, der innbyggerne og andre lokale aktører kan fylle huset med aktiviteter. Derfor blir det viktig for Raen å se til de andre innbyggertorgene, men også komme i dialog med innbyggerne i Spikkestad, Røyken og Hyggen.

– Vi har allerede fått nyttige innspill, blant annet fra ungdomsskoleelever som har hatt workshop om hva de ønsker seg i Spikkestad, og tidligere er bibliotektjenester spilt inn på ønskelista. Fremover vil vi sette i gang noen aktiviteter for å prøve oss litt frem, men vi vil gjerne høre mer fra innbyggerne, sier Raen.


Ta kontakt!

Har du ideer til hva innbyggertorget og frivilligsentralen i Spikkestad kan fylles med? Ta kontakt!

Torbjørg Mosland Raen, prosjekt.spikkestad.innbyggertorg@asker.kommune.no

Borgar Emanuelsen Bohlin, royken.frivilligsentral@asker.kommune.no

 

Tekst: Aina Skoland