Kornett i klassen

– Vi spiller en E. Da skal dere trykke ned de to ventilene som er nærmest nesen. En helt vanlig tirsdag på Arnestad skole, og kulturskolelærer og klassekorps-dirigent Knut Esten Thomassen Stendal er i gang med det andre av i alt tre one-man-shows i musikkrommet denne dagen.

En gruppe barn strå oppstilt og spiller på hver sin kornett
Forestill deg en hel klasse med hver sin kornett. Umiddelbart vondt i hodet, sier du? Nei da! Musikkopplevelser, mestring og god stemning. Foto: Eirik Munthe-Kaas

­– Knut Esten, du må hjelpe!

En elev får ikke beveget ventilene, og en annen drar ut en bøyle som blir vanskelig å få på plass igjen. Men etter hvert fullfører hele klasse 3A første instrumentøkt, og det gjøres klart for marsjering.

­– Nå skal vi gå i takt med musikken. Vi beveger oss som dyr, instruerer Knut Esten.
Dovregubbens hall settes på, og rommet fylles av elefanter, som blir til katter, flamingoer, rotter og kenguruer.

­– Å, det var gøy! Kan vi gjøre det igjen?

Halvveis i piloten

Opplegget med klassekorps er skreddersydd for Arnestad, og mye av musikken som brukes er komponert og tilrettelagt av dirigenten selv. Samarbeidet har ellers vært tett mellom Asker kulturskole og Arnestad skole og korps. Arnestad skolekorps har skaffet klassesettet med kornetter.

­– Opplegget ble gjennomført for første gang i fjor, og tilbakemeldingene fra foresatte var veldig gode, forteller Eli Engstad Risa, konstituert rektor for kulturskolen. Hun legger til at klassekorpset i utgangspunktet er et treårig pilotprosjekt. Kulturskolen ser imidlertid gjerne at det videreføres også utover de tre årene.

­– Vi ønsker oss generelt et tettere samarbeid med skolene, og er i dialog med både kommunalsjefen for skole og direktør for oppvekst for å se nærmere på mulighetene. Et slikt samarbeid vil styrke kunst- og kulturundervisningen i skolen, og kan gi godt faglig utbytte på tvers av skole, kulturskole og for eksempel skolekorpsene, utdyper hun.

En gutt klapper i hendene, ser i kamera og smiler. I bakgrunnen sitter flere barn.
Topp stemning med åpne instrumentkasser i musikkrommet på Arnestad skole. Foto: Eirik Munthe-Kaas

Også direktøren for oppvekst, Kai Erik Lund, og kommunalsjefen for skole, Terje Larsen, er positive:

­– Et strukturert samarbeid med kulturskolen kan bidra til å realisere strategier i temaplanen som vi har laget for oppvekst. Temaplanen heter «Å høre til», og handler om at vi som samfunn må sørge for at det enkelte barn har en trygg og god oppvekst, og får muligheter til å utvikle sitt potensial innen ulike områder, sier Kai Erik Lund.

­– Tilbudet på Arnestad er med på å gjøre skoledagen mer praktisk og variert, og det er noe de fleste elever har god nytte av. Jeg var selv på forestilling i sommer. Det var veldig gøy å høre og se ivrige barn som har lært mye på kort tid, legger Terje Larsen til.

Gavepakke til elevene

­– Vi ser at enkeltelever blomstrer på dette opplegget, og at det finnes elever som lykkes i klassekorpssammenheng, som ikke opplever like mye mestring i andre fag, sier Signe Langballe Myskja, avdelingsleder for 1. - 4. trinn på Arnestad. Hun legger også til at slike felles opplevelser spiller positivt inn på klassemiljøet.

­– Vi vil jo så gjerne ha korps på 17. mai, sier kontaktlærer for 3A, Trine Andersen Strømsnes, som trekker fram at elevene får et unikt tilbud.

­– De får et solid fagmenneske inn i klassen som følger dem opp på en måte som skolen ellers ikke ville hatt muligheten til. 

Leder for Arnestad skolekorps, Stig Leine, er heller ikke i tvil om at klassekorps er en god ting:

­– Klassekorps gir barna unike musikalske og sosiale ferdigheter som de får nytte av resten av livet.

Kulturskolen 3.jpg
FOTO: Eirik Munthe-Kaas

Et musikalsk geni?

Tilbake i musikkrommet løsner elevene munnstykket og legger både kornett og munnstykke pent tilbake i instrumentkassen. Deretter stiller klasse 3 A seg rolig opp i en lang rekke. På vei ut spør en av jentene, som hun visstnok alltid gjør:

­– Knut, er du et musikalsk geni?

Tja, kanskje han er det. Han er i hvert fall i stand til å skape god stemning, musikkopplevelser og mestring med tjue åtteåringer med hver sin kornett. Det kvalifiserer vel? 


Klassekorps

  • Arnestad skole, Arnestad skolekorps og Asker kulturskole samarbeider om ordningen med klassekorps på Arnestad skole.
  • Alle elevene i 3. klasse har to timer med korps i uka hele året. De starter alle med kornett, men noen bytter instrument i løpet av året.
  • Elevene undervises både i gruppe og individuelt.
  • Klassekorpset er et pilotprosjekt initiert av Arnestad skolekorps (sammen med korpsnett.no), der man både styrker skolens musikkundervisning og sørger for rekruttering til Asker kulturskole og Arnestad skolekorps.   

Tekst: Astrid Urdal