Læring for fremtiden

Askerskolen jobber målrettet med å bygge elevens kompetanse. Gjennom et nytt innovasjonsprosjekt, med midler fra Norges forskningsråd, vil skolen se på læringsmulighetene som ligger i kunstig intelligens.

En gutt og en jente sitter med ryggen til kamera, bak en pult i klasserommet. Foran dem står en lærer. HUn ser på barna og smiler.
Sander Ytreeide Carlsen, Frida Solli-Berglund og lærer Monica Thorud skal utforske hvordan de kan bruke digitale verktøy i klasserommet på en best mulig måte. Foto: Vibeke Glosli

– Digitale ferdigheter og digital dømmekraft er sentralt i kompetansen barn og unge må utvikle for fremtiden. Asker har over tid hatt et grundig og systematisk arbeid knyttet til å utvikle trygge og gode digitale læringsmiljøer, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund. Elever i askerskolen har arbeidet med Google Workspace for Education med Chromebook siden 2018.

Nysgjerrige på ny teknologi

Arne Bergan, Marie Olafsen og Rune Glad er rådgivere i Asker kommune knyttet til kompetanseutvikling og forvaltning på digitale flater. De samarbeider tett med askerskolen. 

– Vi har etablert et nettverk for skolenes digitale ressurspersoner, med flere møtepunkter årlig for faglig påfyll og erfaringsdeling. Chattegruppen vår brukes daglig for samarbeid og støtte, sier Olafsen. 

Asker kommune oppmuntrer lærerne til å benytte varierte arbeidsformer med og uten digitale verktøy. Kommunen har et bredt nettverkstilbud for kompetanseutvikling med temaer som lese-, skrive- og regneferdigheter, lek, fysisk aktivitet, læringsmiljø, grønne klasserom og programmering.

– Denne høsten starter et nytt nettverk med lærere, som skal bidra til utprøving og forskning på hvordan kunstig intelligens (KI) kan brukes til læring i skolen, forteller prosjektleder Bergan. 

 – Vi er nysgjerrige og åpne for ny teknologi. Generativ KI, som ChatGPT, er intet unntak. Vi har likevel ikke åpnet for store språkmodeller som ChatGPT – da det er viktig at elevene kan være trygge på nett når de bruker Chromebook. Vi trenger å vite mer før vi tar i bruk slike modeller, sier Glad. 

I tillegg bygger flere av verktøyene som brukes for å tilrettelegge søk, utvikle elevenes språk, sjangerforståelse, oversette og gi tilbakemelding på ord og setningsnivå på maskinlæring og KI, ifølge Olafsen. 

To damer og en mann står ved siden av hverandre, ser på hverandre og smiler.
Rådgiverne Marie Olafsen (t.v.) og Arne Bergan i Asker kommune samarbeider med blant andre lærer Monica Thorud ved Vollen ungdomsskole om et treårig innovasjonsprosjekt kalt «Læring i algoritmenes tidsalder». FOTO: Vibeke Glosli 

Innovativt prosjekt ved flere skoler i Asker

«Læring i algoritmenes tidsalder» (LAT), er et treårig innovasjonsprosjekt, som startet 1. oktober, med midler fra Norges forskningsråd. Asker kommune er prosjekteier med UiO som samarbeidspartner. Sammen skal de tilrettelegge for å gjennomføre klasseromsstudier av høy kvalitet. I prosjektet jobbes det med en såkalt didaktisk tenkning, som skal inkludere kunnskap, læring og elevens personvern.  

– Det blir spennende når lærere fra fire ungdomsskoler og to barneskoler møtes i nettverket i rollen som medforskere, sier Olafsen. 

Sander Ytreeide Carlsen (14) og Frida Solli-Berglund (14) i niende klasse ved Vollen ungdomsskole er med i prosjektet. Frida mener at digitale verktøy er en fin måte å lære på, hvis man bruker det riktig. 

– Det er enklere å finne frem når du lagrer alt på ett sted. Ulempen er at du kan bli distrahert, sier Sander 

Kunstig intelligens får Sander til å tenke på chatboter og avanserte roboter.  

– Jeg tenker på sosiale medier, ChatGPT og fremtiden, sier Frida.

UiO roser askerskolen

Det oppleves som en trygghet å få samarbeide med noen av Norges fremste forskere innen utdanning og digitalisering, ifølge Bergan. 

– Den pågående debatten om hvordan skolen skal forholde seg til ChatGPT, er bare én av mange debatter som illustrerer at det er behov for mer kunnskap om KI i skolen, sier professor Øystein Gilje ved UiO.

Han understreker at det er en stor styrke for prosjektet at de får jobbe med en så profesjonell skoleeier som Asker kommune.   


Digitale muligheter - tips til elever og foreldre

  • Ha dialog med elevene om hva de bruker Chromebook til.
  • Spør om å få se på digitale læremidler/skolearbeid.
  • Unngå hastverk, overvåking og stress. Vær nysgjerrig og positiv!
  • Les mer om «Den digitale askerskolen»
  • Ha en løsningsorientert dialog med skole og lærere dersom det er utfordringer.
  • Øv på bevissthet rundt skjermbruk på fritiden.
  • Vær nysgjerrig på ny teknologi sammen med barna, både spill og sosiale medier.

Tekst: Kjersti Salvesen