Si din mening om samferdsel i Asker

I juni vedtok formannskapet i Asker kommune å legge en ny temaplan ut på høring.

En dame står inntil rekkverket på en bro, ser mot kamera. På veien under broen kjører mange biler.
Ingvild Hegrenæs er prosjektleder for den nye temaplanen Samferdsel og mobilitet som ligger ute på høring, og ønsker innspill fra innbyggere, organisasjoner og foreninger. Foto: Hanne Heieraas Evju

Temaplanen Samferdsel og mobilitet er en strategisk plan som viser hvordan kommunen skal jobbe fremover for å blant annet redusere transportbehovet, sikre god kvalitet på de kommunale veiene og motivere til grønnere reiser. Planen vil også jobbe for å sikre god kunnskap, samarbeid og flere innovative løsninger.

Nødvendig samarbeid

Asker kommune har som mål å begrense klimagassutslipp så mye som mulig, og utviklingen innen samferdsel og mobilitet er en nøkkelfaktor for å få til dette. Samtidig er Asker kommune langstrakt, med store interne forskjeller. Dette gjør at innbyggere har forskjellige behov når det kommer til transporttilbud og veistandard. Det må vi være bevisst på i planer og tiltak.

Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Asker kommune eier og drifter forskjellige deler av veinettet. Dette er til tider utfordrende og krever at myndighetene samarbeider godt på tvers. I tillegg tilsier økonomien at det ikke vil bygges mange nye veianlegg fremover. Vi må i større grad fokusere på å benytte de eksisterende veiene optimalt.

– Asker kommune er opptatt av at alle innbyggere skal få et tilfredsstillende kollektivtilbud og jobber tett med Ruter og Vy for å få til dette. Vi har blant annet faste halvårsmøter med Ruter for å se på status, behov og utfordringer i Asker, sier Ingvild Hegrenæs, som er prosjektleder for den nye temaplanen.


Vi vil gjerne ha dine innspill!

Temaplan Samferdsel og mobilitet ligger nå ute på høring frem til 15. desember 2023. Det vil si at alle innbyggere, organisasjoner og foreninger kan komme med innspill og si sin mening om planen. Du kan også sende oss et brev merket «Høring temaplan samferdsel, saksnummer 22/16742».

Tekst: Hanne Heieraas Evju