Slemmestad skal bli et levende tettsted

Slemmestad er et viktig vekstområde i Asker. Kyststedets gamle industriområde skal gjøres om til et levende lokalsentrum med over tusen nye boliger, nye arbeidsplasser og flere sosiale samlingssteder.

I forgrunnen av bildet er det en lang brygge med trær og benker det sitter folk på. Flere barn bader på stranda. I bakgrunnen ligger flere blokker, på den ene veggen står det bibliotek.
MER ENN 1600 NYE BOLIGER: Det jobbes for en bærekraftig utvikling i Slemmestad, med fremtidsrettet næringsutvikling, bomiljøer med høy kvalitet, et naturvennlig forbruksmønster og miljøvennlig transporttilbud. Foto: Slemmestad Brygge

Asker kommune legger til rette for etablering av nye arbeidsplasser, rekreasjonsområder og gode møteplasser i Slemmestad. Alt vi ser rundt oss påvirker følelsen av trygghet og trivsel, så det er lagt ned mye arbeid i å få et levende miljø med gode uteområder og rekreasjonsarealer med tilknytning til sjøen.  

På den tidligere fabrikktomta og i de nærliggende områdene planlegges det butikker, kafeer og restauranter, kulturscene, innbyggertorg, bibliotek og geotek. 

Det blir et bilfritt område på den nordlige og østre siden av Vaterlandskvartalet. På den sørlige siden vil Bøbekken åpnes opp og skape et åpent og grønt belte gjennom sentrum.  

Hele sentrumsområdet oppgraderes med ny infrastruktur i bakken, for å sikre nødvendige, grunnleggende funksjoner for alle de nye boligene i området.  

Det blir viktig å ta vare på Slemmestads identitet som industristed ved å beholde enkelte gamle bygninger. 

Boliger for unge, gamle, single og familier 

Planen er å skape områder med ulikt innhold, fokus, og av forskjellig karakter.  

Mens Vaterland er det mest urbane området innenfor planen – skal fabrikktomta, som ligger tett opp mot Vaterland, tilpasses for en litt annen bruk. Dette området skal ha et mer urbant preg, men med vekt på bokvalitet. Her skal det blant annet legges til rette for variasjon i boligtyper og befolkningssammensetning – unge, gamle, single og familier skal alle kunne trives her. 

Sentralt gjennom fabrikktomta er det regulert inn et parkdrag. Alle de sentrumsnære boligområdene skal kunne bruke parken, hvor det også skal etableres lekeområder og møteplasser. 

Ny hurtigbåtkai i Slemmestad 

Dagens hurtigbåter skal byttes ut med elektriske hurtigbåter. Asker formannskap vedtok i desember at kommunen vil finansiere ny hurtigbåtkai på Slemmestad. Dette må til for å betjene de nye utslippsfrie hurtigbåtene som skal operere i Oslofjorden fra 2024. Det må installeres et batteribyttesystem i tillegg til ny øvrig infrastruktur på kaia. En kontrakt på ti år er inngått mellom Hurtigbåtselskapet Norled og Ruter om elektrisk drevne hurtigbåter med batteribytte.

En hurtigbåt ligger til kai. I bakgrunnen ligger en av siloene i Slemmestad.
Foto: Svein-Ivar Fors

 

Slemmestad MEK – Slemmestads nye storstue 

Mens Slemmestad sentrum utvikles til en flott kystby holder Sekkefabrikken Kulturhus stengt – men et gammelt bilverksted like ved dagens innbyggertorg og bibliotek er i mellomtiden bygget om til en intim og stemningsfull konsertarena. Slemmestad MEK har mye spennende å by på denne våren: 

Et av høydepunktene er Black Debbath – tung politisk rock for barna på dagen, og for de voksne om kvelden – lørdag 11. mars klokken 15.00 og 21.00 

Andre smakebiter: 

  • 18. mars klokken 17.00 – Johnny Burgin Band.
  • 23. april klokken 14.00 – OSMOSMOSE.
  • 4. mai klokken 19.30 – Nils Petter Molvær Quartet.
  • 3. juni klokken 20.00 – Kristin Asbjørnsen kvartett. 

Fullstendig program og billetter finner du på nettsiden til Slemmestad MEK

 

Tekst: Svein-Ivar Fors