Stein fra Asker til regjeringskvartalet

Det nye regjeringskvartalet reiser seg. Et kunstverk av stein på om lag 800 kvadratmeter, skal nedfelles i bakken på Johan Nygaardsvolds plass. Det settes sammen av stein fra hele landet – også fra Asker.

Nærbilde av en stor røykengranitt, som ligger stroppet fast i skuffen til en traktor.  På steinen er det festet en lapp med teksten: TIL Kunstverk i regjeringskvartalet ved kunstner Jumana Manna FRA Asker kommune
En stor røykengranitt blir Askers bidrag til et stort kunstverk i stein i det nye regjeringskvartalet. Foto: Vibeke Hermanrud

Den Berlin-baserte palestinske kunstneren Jumana Manna utformer kunstverket som skal bli bygulvet i det nye kvartalet. Bygulvet blir et av de største offentlig tilgjengelige områdene for kunst i det nye regjeringskvartalet. Plassen markerer inngangen til selve området.

– Å bidra med en lokal stein inn i et slikt offentlig kunstprosjekt føles meningsfullt, sier Vibeke Hermanrud, som er kunstfaglig rådgiver i Asker kommune.
– Et slik fellesskapsprosjekt er spesielt viktig med tanke på å skape solidaritet og revitalisere området som ble utsatt for terrorangrepet i 2011.

Inviterte hele landet til medskapning!

Til bygulvet vil Jumana Manna gjenbruke stein hentet fra eksisterende bygninger, infrastruktur, rekonstruksjoner og deponier i kommuner over hele landet. Stein er donert fra blant annet fortau, broer, gjerder, murer, demninger, kraftstasjoner, fabrikker, rådhus, skoler og kirker. Så langt har kunstverket fått bidrag fra rundt 80 forskjellige steder.

Fra Asker sendes en stor røykengranitt som har stått på Risenga - en skole og idrettspark i Asker kommune - i en årrekke.

- Røykengranitt kjennetegnes med sin rødbrune farge spettet med hvite krystaller. Natursteinen har en vakkert lyserød åre som går tvers gjennom den rundt 800 kilo tunge steinen, forteller Hermanrud.

Nærbilde av Vibeke Hermanrud foran røykengranitten i traktorskuffa.
– Å bidra med en lokal stein inn i et slikt offentlig kunstprosjekt føles meningsfullt, sier Vibeke Hermanrud, som er kunstfaglig rådgiver i Asker kommune.

 

De ulike steinene vil tilføre bygulvet både uregelmessighet og spontanitet, og samtidig bryte mot den stramme arkitekturen og plassens utforming ellers.

- Gjennom verket vil jeg utforske resirkulering eller gjenbruk som en konseptuell og infrastrukturell etikk, og markere ideen om at noe må gis opp for at et kollektiv skal fortsette å leve og vokse bærekraftig sammen, sier Jumana Manna.

Askers bidrag ble levert tirsdag 23.mai. Bygulvet skal etter planen være ferdig i 2025.

 

Tekst: Marit Asheim