Trinnvis sammen

Barn som har opplevd traumer, er blant våre mest sårbare innbyggere. Nå er Asker kommune med i et forskningsprosjekt for å utvikle enda bedre måter å hjelpe disse barna og deres familier.

En mann og en dame sitter med ryggen til kamera. På motsatt side av bordet de sitter ved sitter en dame. Hun ser på mannen og smiler.
SÅRBARE BARN: Teamkoordinator Anne Karoline Solbjørg i psykisk helseteam barn, ønsker gjennom Trinnvis sammen å involvere foreldrene i behandlingen av traumeutsatte barn. Foto: Vibeke Glosli

Trinnvis sammen er en lavterskel traumebehandling for barn i alderen 7-12 år som strever med symptomer på posttraumatisk stress etter en eller flere traumatiserende hendelser. Behandlingen ledes av en av barnets nærmeste omsorgspersoner med utgangspunkt i en arbeidsbok, men følges tett opp av en terapeut underveis. Hos terapeuten får barnet og omsorgsgiveren opplæring i ting de skal øve på hjemme. Øvelsene spenner fra avslapningsteknikker til eksponeringsoppgaver, forklarer Hilde Brabrand, psykolog ved psykisk helseteam barn i Asker kommune. Hun er én av dem som følger foreldrene tett opp underveis i løpet.

– Opplegget strekker seg typisk over seks til ni uker, med en vedlikeholdsfase på seks uker etterpå.

Treårig studie

Trinnvis sammen er foreløpig en treårig effektstudie utført av NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

– Vi er opptatt av å utvikle gode tjenester til det beste for de barna som trenger hjelp, sier Anne Karoline Solbjørg, teamkoordinator i psykisk helseteam barn.

– Nettopp derfor er vi blant de første kommunene som meldte oss til studien. Barn som kommer til oss har vært utsatt for ulike typer traumer som for eksempel ulykker, naturkatastrofer, vold eller overgrep i hjemmet. Barna i studien får enten delta på Trinnvis sammen, eller i det ordinære og gode kommunale tjenestetilbudet. Ettersom Trinnvis sammen er et opplegg som i all hovedsak foregår i hjemmet, ligger det selvfølgelig visse forutsetninger til grunn for at opplegget kan tilbys, som for eksempel at det ikke lenger er et pågående traume for barnet i hjemmet.


Trinnvis sammen

  • Behandlingen kommer opprinnelig fra USA og er basert på behandlingsprinsippene for TF-CBT (Traumefokusert kognitiv atferdsterapi).
  • Er tilrettelagt for norske forhold av NKVTS.
  • For å bli vurdert som deltaker i programmet kan man ta kontakt med Barne- og familietjenesten på telefon 66 76 85 50, eller få henvisning til psykisk helseteam barn, via skolen, helsesykepleiere eller fastleger.
  • I tilfeller der Trinnvis sammen viser seg å være et passende opplegg for barnet, får foreldrene spørsmål om de ønsker å være med i studien.

Tekst: Aina Skoland