Varmestua – hjertet i Kirkens feltarbeid

Varmestua i Asker skal være et trygt og godt sted for mennesker med rusutfordringer.

Tre damer står ved siden av hverandre foran et svart hus. PÅ veggen står et skilt med Varmestua.
– Den omsorgen og generøsiteten som askerbøringer viser overfor medmennesker som strever med rusutfordringer og utenforskap gjør inntrykk, sier Gudrun Brøvig Silde i Kirkens feltarbeid – her sammen med to av de frivillige medarbeiderne, Jartrud Hals (t.v.) og Solveig Johanne Sundelius (t.h.). Foto: Svein-Ivar Fors

Varmestua drives av Kirkens feltarbeid i Asker og er åpen hver dag, både morgen og kveld.

– Vi serverer hjemmelaget mat til gjestene våre og arrangerer turer og aktiviteter, forteller daglig leder Gudrun Brøvig Silde.

– En fantastisk gruppe frivillige bistår oss med matlaging og annet praktisk arbeid, og de gjør en kjempejobb. Deres tilstedeværelse betyr mye for oss som jobber her og for gjestene våre.

Her møtes mennesker

– Mitt møte med Kirkens feltarbeid i Asker ble en opplevelse som har gjort inntrykk, forteller Solveig Johanne Sundelius, frivillig medarbeider ved Varmestua.

– Gjennom et langt yrkesliv som spesialsykepleier i psykiatri har jeg møtt mange mennesker i forskjellige situasjoner. Psykiatrien er tuftet på regler og lover, men hos Kirkens feltarbeid er det ikke slik, her møtes mennesker på en enkel og helt annerledes måte.

Gir omsorg

Jartrud Hals ble med som frivillig etter å ha sett en annonse i menighetsbladet.

– For mange år siden ble jeg med i noe som het Gjertrud-vennene, en liten gruppe frivillige som går i kommunale gravferder, forteller hun.

– Mange av dem som får kommunal gravferd har hatt en hverdag knyttet til rus og et trøblete liv. Ofte er det bare en prest og en gravferdsagent med, så for meg det var meningsfylt å få være med og bære kiste og synge. Så tenkte jeg at det kunne være greit å gjøre noe for de som trenger det mens de lever – ikke bare gå i gravferdene.

Tekst: Svein-Ivar Fors