Bærekraft i barnehagen

I Barnas Hus på Gullhella opplever de fellesskap og samhold ved å være mye ute i naturen og tett på dyrelivet. Barnehagen fikk Grønt Flagg-sertifisering i 2021.

Åtte barn og en dame sitter rundt et bord ute. Alle holder i små treplanker, som de skal lage fuglekasser av. Ved siden av bordet står en mann og holder i en drill.
Barna snekrer fuglekasser og seksårige Oda (i rosa, i midten) sier det er lurt å ta buss og tog. For mange biler, gjør at naturen visner. Foto: Vibeke Glosli

– Som naturbarnehage er det viktig for oss at barna blir kjent med seg selv gjennom de ulike årstidene – og i all slags vær. Barna opplever naturen på nært holdt og følger med på småkryp gjennom hele årssyklusen, sier Daniela Maass, daglig leder i Barnas Hus på Gullhella. 

Hvor kommer maten fra?

– I barnehagen dyrker vi mat. Det handler ikke om å produsere mest mulig, men om å gi barna førstehåndserfaringer om hvor mat kommer fra. Barna er med i hele prosessen fra å så frø og sette poteter – til høsting, sier Maass.

Barnehagen har gjennomført et bieprosjekt de er ekstra stolte av.

– Det startet med at noen barn hadde bier hjemme, og de ansatte fanget opp interessen for biene. I samarbeid mellom barnehagen og foreldre, fikk vi se på honningproduksjon – og barna ble opptatt av å ta vare på biene. Gjennom året laget vi insekthoteller, leste faglitteratur og gjorde formingsaktiviteter knyttet til bietemaet. Som avslutning på prosjektet besøkte vi biene på rådhustaket, sier Maass.

To tøydukker laget av sokker, garn, sløyfer sitter på hver sin hånd og ser mot kamera.
I Barnas Hus er barn og voksne opptatt av gjenbruk når de skaper noe nytt. Foto: Vibeke Glosli

 

Grunnlag for holdninger i voksenlivet

– Når barna får mulighet til å kjenne naturen på kroppen og får erfaringer som gjør at de blir glade i naturen, vekkes lysten til å ta vare på den. Vi håper disse erfaringene legger grunnlaget for holdninger som barna tar med seg videre inn i voksenlivet, sier Maas, som også er opptatt av gjenbruk.

Når de har formingsaktiviteter i barnehagen, tenker de ansatte alltid gjennom hvilke gjenbruks- eller naturmaterialer som kan brukes. De eldste barna har et prosjekt der de lager hånddukker av enslige sokker, som brukes innenfor dramalek.

– Ansatte handler «nye leker» på gjenbruksbutikker, og barna tar med seg leker i barnehagen de selv har vokst ifra. Barna opplever at deres bidrag blir sett og er betydningsfullt, sier Maass. 

– Det skjer veldig mye positivt av bærekraftstiltak i barnehagene, sier kommunalsjef for barnehagene, Bodil Moe.

– Grønt Flagg bidrar til å systematisere det gode arbeidet, øker bevisstgjøringen og legger stor vekt på barnas medvirkning. Handlingene som gjøres sammen med barna bidrar til å utvikle gode holdninger, legger hun til.

To barn står med hendene i været og smiler. Mellom dem står et skilt som sier: Alle barn har rett til... å leke, beskyttelse,  et sted å bo, mat og drikke, trygghet

Ada Brendstuen (6) og Mia Stigum Gregory (5) erfarer at det å være Grønt Flagg-sertifisert barnehage handler om å passe på jorden. Foto: Vibeke Glosli

 

Veier matavfallet

Norlandia Ødegården barnehage i Sætre holder på med Grønt Flagg-sertifiseringen nå, og er blant annet opptatt av å sortere avfall. De jobber med å redusere mengden plast, papp og restavfall, samt matsvinn.

– Vi tilbyr alle måltider i barnehagen – og med jevne mellomrom veier vi matavfallet for å ha kontroll på mengden spiselig mat som kastes. Deretter justeres menyen og mengden mat som lages. Vi fryser ned restemat som kan brukes til turmat eller benyttes i andre retter, sier daglig leder Mari Flekstad-Engen.

Felles ansvar

– Vi får snart melkedispenser, som vil gi en kraftig reduksjon i pappforbruket. Vi jobber også med å redusere papirforbruket for eksempel ved å lage tegnebøker, der vi skal tegne på begge sider av arkene. Restpapir brukes til å øve på å klippe i, sier hun.

Barnehagen har en grunnleggende tanke om at det er i tidlige barneår vi legger grunnlaget for gode holdninger og handlinger.

– Vi trenger å gjøre kommende generasjoner bevisste på vårt felles ansvar for å ta vare på jorden, sier Flekstad-Engen.


Grønt Flagg i barnehagen

I Asker er 31 barnehager Grønt Flagg-sertifisert, og seks til er i gang med sertifiseringen.

Grønt Flagg-sertifisering sikrer at barna blir involvert i praktiske og miljøopplærende aktiviteter. Gjennom Grønt Flagg blir miljøarbeidet en integrert del av arbeidet med rammeplanens fagområder.

Kilde: Grønt Flagg

 

Tekst: Kjersti Salvesen