Det som er og det som var

- I en stor haug med gamle trematerialer, rustne beslag og ødelagte landbruksmaskiner fra den gamle låven på Nedre Sem gård fant vi skatter, forteller kunstnergruppen F36 entusiastisk. Skattene ble fraktet til atelieret på Dikemark og er nå tilbake som kunst på Nedre Sem.

Seks damer står foran en vegg med et bilde. Damene ser på hverandre, smiler, og en av dem har hendene i været.
Kunstnergruppen består av følgende kunstnere: Fra venstre Pippip Ferner, Riri Klingenberg Green, Stina Gellein, Ana Maria Lopez, Jutta Nestegaard,og Kirsten Selmer. Foto: Marie Sjøvold

Med en kunstnerisk og kollektivt utprøvende tilnærming er kunstinstallasjonen «Det som er og det som var» skapt av gjenstander og keramiske objekter i glasert og brent leire. Kunstinstallasjonen går over flere vegger og på to plan i kantinen og veggen langs mesaninen på det nye omsorgssenteret på Nedre Sem låve.

Bærekraft i kunstproduksjonen

Installasjonen er inspirert av låvens historie, landskapsvernområdet rundt og rødlistede soppers truede syklus og funksjon. Sopplignende objekter og runde former viser til kretsløpet og soppens funksjon i resirkulering.

- Vi er spesielt opptatt av miljø- og klimagassutslipp fordi vi ser verdien av rent vann og natur for å kunne ivareta det biologiske mangfoldet, forteller to av kunstnerne, Riri Green og Pippip Ferner.

- I moderne kunstneriske uttrykk er ønsket om å skape bærekraftig kunst dukket opp som en viktig problemstilling. Vi benytter materialer som minimerer den økologiske påvirkningen gjennom gjenbruk av kasserte materialer, eller utforskning av miljøvennlige medier, utdyper de.

Gjenbruk

Nye Nedre Sem gård er et arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelse i en ombygd låve som har blitt rehabilitert. I tråd med byggeprogrammet FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, har den falleferdige låven blitt tatt ned bit for bit og gjenoppbygget ved å utnytte eksisterende trematerialer, tegl og steinmur. Til nå er det ombrukt over 700 tonn materialer. Gjenbruket av kulturhistoriske funn og den kunstneriske prosessen er i tråd med grunntanken i byggeprosjektet FutureBuilt. Ikke ulikt selve byggeprosjektet har kunstnerne også tatt utgangspunkt i gjenbruk.


Asker kommunes kunstordning

Kunstprosjektene har blitt finansiert gjennom kommunens kunstordning, ved at det settes av 1% av budsjettet i nye byggeprosjekter til kunst i offentlige rom.

Les mer om kunstprosjektene på Nedre Sem, og om kommunens helhetlige arbeid med kunst i offentlige rom.

 

Tekst: Vibeke Hermanrud