Frivillig innsats og flotte bøker

Frivillige gjør en stor innsats i lokalmiljøet, hver eneste dag. En av dem som har lagt ned mange gratis timer til glede for omgivelsene, er Terje Martinsen.

Bilde av lokalhistoriker Terje Martinsen

Kort fortalt

Frivillige gjør en stor innsats i lokalmiljøet, hver eneste dag. En av dem som har lagt ned mange gratis timer til glede for omgivelsene, er Terje Martinsen. For det fikk han Asker kommunes frivillighetspris.

Heggedal Hovedgård var falleferdig, men takket være blant annet Terje Martinsen, som har tilbrakt mesteparten av livet med ett ben i Asker, og ett i Røyken, fremstår den nå i en stand som tilsier at den fortjener navnet sitt. Også når det gjelder uteområdet på Hernestangen, kornmagasinet i Midtbygda, og Damvokterboligen og Bekkestuahytta ved Heggedal, har Terje Martinsen vært en nøkkelfigur.

Dette er noen av stedene der han har stått på sent og tidlig, med hammer, skrutrekker og feiekost, uten å innkassere en krone på jobben.

Snekkere og forfatterskap

Likevel er tastaturet et vel så nyttig verktøy som hammer og sag når Martinsen gjør en innsats for nærmiljøet. Han var med og startet Heggedalsposten i 2007, og skriver fortsatt for den populære nabolagsavisen.

I tillegg har han vært både forfatter og medforfatter for flere bøker om lokalhistorie. Den siste av dem «Det er derfor vi bor her», utgitt på Dinamo forlag, og er en hyllest til den nye kommunen. Gjennom en reise rundt kysten av den nye kommunen lar Martinsen og medforfatterne oss få møte enkeltpersoner, næringsliv og steder i hverdag og høytid.

– Vi ønsket å lage en bok som gir innbyggerne en følelse av tilhørighet, nysgjerrighet og stolthet over kommunen vår. Den skal si noe om hva vi har, og hva vi er, men også om hva som fortsatt er igjen å oppdage for den enkelte, forklarer Martinsen.

Frivillighetsprisen

For sin årelange innsats ble Terje Martinsen i 2019 hedret med Frivillighetsprisen i Asker kommune. Denne prisen er initiert for å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen deles dermed hvert år ut til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har gjort en bemerkelsesverdig innsats i lokalmiljøet, og i fjor var altså Martinsen den verdige mottaker.

Vil du bidra?

En grunn til å bidra som frivillig, er selvfølgelig resultatet av innsatsen. Som bøkene Martinsen har skrevet, og bygningene han har vært med på å pusse opp. Eller barn som kan spille fotball fordi de får skyss av naboen til trening. Eller eldre som har fått en lysere hverdag på seniorsenteret fordi de har fått nye nettbrett til å høre på sanger fra ungdommen. Eller musikkinstrumenter som er kjøpt inn takket være korpsets loppemarked. Men det finnes flere gode grunner til å bidra med en hjelpende hånd og litt tid.

– Det er veldig sosialt og hyggelig å gjøre en innsats sammen med andre, påpeker Martinsen. Enten hovedmålet ditt er å hjelpe andre, gjøre nabolaget litt triveligere, eller bli kjent med nye mennesker, er det alltid noen som setter pris på innsatsen din. Kontakt de lokale frivillighetssentralene, innbyggertorgene, eller aktuelle foreninger om du har lyst til å bidra.

Historien om Borgen

Det er flere som har bidratt frivillig på bokfronten når det gjelder lokalhistorie. På slutten av fjoråret kom også boken «Historien om Borgen».

Forfatterne Jon Christoffersen, Arne Helgesen og Bente Laugerud har tatt et dypdykk i historien på Borgen, et område av Asker som har gjennomgått enorme endringer de siste tiårene. Den ble delt ut gratis til alle beboere på Borgen, men kan også kjøpes på Borgen Innbyggertorg.