Gjør en innsats for andre

Catia og Leah fra 9. trinn på Tofte ungdomsskole har valgfaget «Innsats for andre». Annenhver torsdag formiddag tilbringer de sammen med foreldre, barn og andre frivillige på Småbarnstreffet på Sætre.

En liten jente er i fokus i bildet. Hun smiler, og ser mot en ungdom som vi ser bakhodet til i forgrunnen av bildet. I bakgrunnen ses en mann og en dame. Alle sitter på gulvet.
– Det føles bra å hjelpe andre, forteller Catia, som sammen med Leah fra 9. trinn på Tofte ungdomsskole er frivillig på Småbarnstreffet på Sætre. Foto: Erik G. Vangsnes

– Det føles bra å hjelpe andre. Nå vet vi mer om hva frivillighet går ut på, og da er det lettere å være frivillig en annen gang, forteller Catia, mens hun steker en stor stabel med vafler til alle de fremmøtte på Malerhjemmet. Småbarnstreffet arrangeres av frivillige fra Hurum frivilligsentral og Home-Start Familiekontakten, og er et tilbud for småbarnsforeldre som er hjemme på dagtid. Elevene har vært i praksis her siden i høst, og gjør oppgaver side om side med to frivillige pensjonister.

– Vi lærer mer om det å være frivillig her, enn hva læreren kan lære oss når vi sitter bak en pult, poengterer Leah.

Eget valgfag

Omtrent halvparten av alle ungdomsskolene i Asker tilbyr valgfaget «Innsats for andre», der ungdommer lærer om demokrati, medborgerskap og frivillig engasjement - og får være i praksis for å kjenne på hva det vil si å være frivillig.

– Målet med valgfaget er å bli kjent med frivilligheten i Norge. Norge trenger flere frivillige på sikt. Mange pensjonister er frivillige, men vi mangler unge, påpeker Tinna Vidarsdottir, lærer ved Tofte ungdomsskole.

Valgfaget er et praktisk fag, og man tar utgangspunkt i elevene og deres interesser i valg av praksisplass. Elevene er i praksis på alt fra SFO, barnehager, språk- og leksekafé, aldershjem og hyggetreff for eldre til pakking av julegaver til trengende.

To eldre damer sitter ved et bord ute. De ser på hverandre og smiler. I bakgrunnen skimtes en båthavn.

– Vi tar gjerne imot ungdommer fra neste kull også, sier Anne Marie Storholt og Anne-Lise Strøm, og roser innsatsen til jentene fra Tofte ungdomsskole. Foto: Erik G. Vangsnes

 

Mer selvstendige

– De lærer mye ved å være i praksis, og mange av elevene blomstrer i løpet av praksistiden. Annenhver torsdag tar Catia og Leah bussen alene til Malerhjemmet uten lærer, de ordner alt selv, forteller Vidarsdottir.

– Vi har blitt mer selvstendige og har fått en rutine vi gjør hver gang. Vi koker kaffe, steker vafler og ordner til før barna kommer, forteller Leah.

Daglig leder ved Hurum frivilligsentral og frivilligkoordinator sone sør, Kjersti Smedstad, syns det er fint at faget har kommet inn i skolen. Hun mener det er viktig å få en tidlig forståelse for hva frivillig engasjement betyr, for frivilligheten blir bare viktigere i samfunnet fremover.

– Det er viktig med en bevisstgjøring blant unge om hva frivillighet er og på hvilke måter man kan bidra, samstemmer Jorunn Schie, daglig leder ved Asker frivilligsentral, og frivilligkoordinator sone nord.

– Ungdommen er fremtidens frivillige. Det er bra om de forstår mer av oppbygningen av samfunnet, hvor mange aktiviteter og tilbud som eksisterer som følge av frivillighet, tilføyer Christian Wesseltun, daglig leder ved Røyken frivilligsentral, og frivilligkoordinator sone midt.

Ønsker flere praksisplasser

For mange unge er frivilligheten den første arenaen hvor de opplever at de blir sett og hørt, og elevene kan bidra på mange områder. Frivilligsentralene synes det hadde vært fint om flere skoler kunne tilby valgfaget og at flere aktører stiller med praksisplass.

– Skolene trenger flere steder som tilbyr praksisplass. Alle fagområder er aktuelle, oppfordrer Schie. Pensjonistene Anne Marie Storholt og Anne-Lise Strøm har arrangert Småbarnstreffet i snart to år, og er involvert i frivilligsentralen og Home-Start Familiekontakten. De syns det er veldig givende å ha med to ungdommer på torsdagstreffene.

– De er så hyggelige og blide ungdommer. De tar på seg oppgaver uten at vi må be dem om det, og er blitt helt selvgående etter hvert. Vi tar gjerne imot ungdommer fra neste kull også, oppfordrer Strøm.


Innsats for andre

  • Et valgfag som tilbys av halvparten av Askers ungdomsskoler.
  • Elevene lærer om demokrati, medborgerskap og frivillig engasjement, og er i praksis 1,5 timer hver uke.
  • Målet er at elevene blir inspirert til å engasjere seg for en sak og gjøre en frivillig innsats i lokalsamfunnet.

 

Tekst: Lisa Vilbo