Hvordan kan du inkludere?

Å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge er stadig et av våre viktigste oppdrag!

Ordfører Lene Conradi står lent til en bjørkestamme. Smiler. Et rødt hus i bakgrunnen.
Foto: Elin E. Worren

I dette nummeret kan vi lese om flere tilbud for barn og unge, som Helsestasjon for ungdom og instagramkontoen UngHelse Asker, samt det vellykkede integreringsarbeidet som gjøres på Borgen ungdomsskole. Å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge er stadig et av våre viktigste oppdrag!

Sommerjobbprosjektet er et godt tiltak som skal hindre ungt utenforskap. Dette er en av de store og komplekse utfordringene samfunnet vårt står ovenfor, og som krever ekstra innsats for å løses. Stadig flere barn og unge opplever at de ikke tilhører et felleskap, og faller ut av utdanning og arbeid. Følgene kan være dårligere livskvalitet, helse og økonomi. Derfor er en ungt utenforskap en av de såkalte samfunnsflokene Asker kommune vil jobbe strategisk og helhetlig med i årene fremover.

Mennesker i alle aldre kan falle utenfor felleskapet. Vi som storsamfunn har et felles ansvar, og sammen med strategisk arbeid er det stor verdi i små tiltak som hver og en av oss kan stå for. Kanskje har du en nabo du kan invitere med på konsert? Kan du tilby å kjøre barna på fotballaget der foreldrene ikke har bil, på trening? Det er mye vi kan gjøre for at mennesker rundt oss blir inkludert!

 

Lene W. Conradi, ordfører