Lite rom for negativ energi og mobbing

– Det er mange elever og lærere som sprer positiv energi ved Mellom-Nes skole. Det er ikke så stor plass til dem som er negative eller gjør noe dumt, sier Marius Falkenberg Jensen (13) og Kaja Hotvedt Staver (13).

En dame med gul jakke står i forgrunnen av bildet og smiler. i bakgrunnen ses mange barn.
Rektor Kirsti Grana Winsvold erfarer at lek og aktivitet skaper samhold. Foto: Vibeke Glosli

På Mellom-Nes skole på Nesbru har de «vi-timer» og «vi-minutt».

– I vi-timene handler det om livsmestring, skolemiljø og fellesskap, sier rektor Kirsti Grana Winsvold. I vi-minuttene forlenges storefri med et kvarter, slik at elevene får god tid til lek og aktivitet. MAIS-elevene har ansvar for å arrangere leker og aktiviteter for alle (MAIS = Mer Aktivitet i Skolen).

– Vi vet at elever som er i aktivitet og har noen å leke med, blir tryggere på hverandre. I vi-minuttene spiller vi musikk ute, og elevene får synge og danse. Det er åpent bibliotek og mulig å spille for eksempel sjakk, sier Winsvold.

Tar mobbing ved roten

Elevundersøkelsen, som femte, sjette og syvende trinn svarer på hver høst, viser at dagens elever trives godt. Syvende trinn svarer at det er lite mobbing på skolen. Tallene for femte og sjette trinn viser noe mer mobbing. Rektoren legger til at de praktiserer en systematisk oppfølging i mobbesaker.

– Avdelingslederne og lærerne er tett på og undersøker saken nøye og systematisk sammen med elevene og foreldrene. Dette får skolen god tilbakemelding på, sier hun.

En gutt og en jente står i forgrunnen og holder i et tau. Begge ser i kamera og smiler. I bakgrunnen ses en skolegård med mange barn.
Elevrådslederne Marius Falkenberg Jensen og Kaja Hotvedt Staver opplever skolemiljøet som trygt og godt. Foto: Vibeke Glosli

 

Lang tradisjon

Arbeidet med godt skolemiljø har lang tradisjon. Skoggrupper startet de med for hele 50 år siden.

– Skoggruppene har felles aktiviteter i løpet av året – og går sammen på tur i juni, sier Winsvold. Ordfører Lene Conradi gikk på Mellom-Nes skole – og husker fortsatt nummeret for skoggruppen sin, ifølge rektoren. 

Heier ikke på de som tøffer seg

Ifølge elevrådslederne Marius Falkenberg Jensen og Kaja Hotvedt Staver, er det ikke så mange elever som tøffer seg og tror de er kule.

– Det kan bli dårlig stemning hvis det er kult å tøffe seg, men vi vil ikke være «heiagjeng» om noen sier noe ugreit, sier de.

Marius og Kaja merker lite gruppepress på for eksempel klær eller aktiviteter.

– Det er en del av guttene som gamer, men det blir få konflikter ut av det, heldigvis, sier Marius.


Har du et barn som blir mobbet – eller mobber andre?

  • Prøv å skape åpenhet i familien om utfordringer i livet – slik at barnet tør komme til deg.
  • Mange barn synes det er flaut og vanskelig å fortelle om mobbing. Ta barnet på alvor – og ikke bagatellisér opplevelsene.
  • Lytt og TÅL det barnet forteller. Forsøk å ikke rives med av egne følelser.
  • Øv sammen med barnet på hva man bør si i en mobbesituasjon: Man trenger å si at den som mobber skal stoppe, gå vekk fra situasjonen og fortelle til en voksen.
  • Hvis du har et barn som mobber: Ikke døm barnet ditt. Prøv å hjelpe barnet til å forstå hvordan det er å være den som blir mobbet. Vær tydelig på at det ikke er akseptabelt, men fortell barnet at det ikke er alene. Foreldre og skole skal hjelpe både den som mobber – og den som blir mobbet.
  • VIKTIG: Meld fra til skolen med én gang du får kjennskap til mobbing av eget barn eller andre. Selv om barnet ikke ønsker det, må du forklare at det er nødvendig for at alle skal få det bedre.


Kilder: Rådgivere for læringsmiljø og klasseledelse i Asker kommune, Tone Rosenlund og Anniken Stubsrud, samt Udir, Bufdir og Læringsmiljøsenteret.

 

Tekst: Kjersti Salvesen