Mye raskere hjelp

I 2022 hadde PPT en saksbehandlingstid på 72 dager. Gjennom et pilotprosjekt har de redusert tiden med hele 83 prosent og bruker nå bare 12 dager. Elevene i askerskolen får raskere den hjelpen og spesialundervisningen de trenger.

En mann og tre damer går ved siden av hverandre. De ser på hverandre og smiler. I bakgrunnen ses et bygg  med skiltet Hovedinngang over døra.
Audun Ellefsen (til venstre), Kine Steen Holst, Kari Trontveit og Hanne Kinn Berg i PPT Asker har bidratt til at barn får raskere hjelp. Foto: Vibeke Glosli

– Det kan virke helt uvirkelig at vi har redusert saksbehandlingstiden med 83 prosent, men nå har vi erfart at det er mulig, sier virksomhetsleder Kari Trontveit i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i Asker kommune. 

Jobber smartere

PPT skal sørge for at barn som trenger det får tilrettelagt undervisning, men ventetiden har vært lang for barn som trenger hjelp. I fjor sto 200 barn på venteliste. Nå er køen redusert til rundt 50. Det er verken flere ansatte eller mer penger som har gjort dette mulig. 

 – Det handler om å jobbe smartere, sier pedagogisk psykologisk rådgiver Kine Steen Holst. 

Økt tilstedeværelse

Direktør for oppvekst og utdanning, Kai Erik Lund, ba PPT se på det systematiske arbeidet med sakkyndighetsprosessen – og mulighetene for å korte ned denne. Hensikten var å øke PPT sin kapasitet til å bistå skoler og barnehager.

– Vi var allerede i gang med tiltak for å øke tilstedeværelsen i barnehager og skoler og ble oppmerksomme på at flere offentlige instanser benytter seg av Lean, sier avdelingsleder Hanne Kinn Berg. 

Lean-filosofien handler om en kontinuerlig forbedring og har fått navnet fra det engelske ordet «lean», som betyr slank eller smidig. 

– Lean innebærer at du alltid skal ha en innstilling om at tjenesteleveringen kan bli bedre – og at det er medarbeiderne som har størst kjennskap til hva som er mulig, sier avdelingsleder Audun Ellefsen. 

En sak om gangen

I 2022 var det i over 98 prosent av saksbehandlingstiden ingen aktivitet i hver enkelt sak. Tidstyver var for eksempel avtaler som ble avlyst og arbeid med flere sakkyndige vurderinger parallelt.

– Saksbehandlingen blir best når vi tar en sak om gangen, og resultatene vi har fått til nå, er bare starten, sier Trontveit. 

 

Tekst: Kjersti Salvesen