Ny låve på Nedre Sem

Den har vært etterlengtet og omdiskutert, men nå er den endelig ferdig, den nye, gamle låven på Nedre Sem. Til glede for arbeidstakere ved kommunens arbeidssentre, beboere med funksjonsnedsettelser og askerbøringer for øvrig.

En mann sitter foran en symaskin. Han har stoffrester i hendene, ser mot kamera og smiler.
Aleksander Svegård er en av arbeidstakerne som gleder seg til å flytte inn i den nye låven på Nedre Sem. Foto: Vibeke Glosli

Den nye låven på Nedre Sem er i all hovedsak bygget av ombruksmaterialer. Resultatet blir nå tatt i øyesyn av både norske og utenlandske delegasjoner som vil lære av denne bærekraftige måten å bygge på. Også kunsten i bygget er ombruk og laget av gamle redskaper funnet i låven før den ble revet. Denne bærekraftstanken går som hånd i hanske med driften av huset, der både ombruk og sosial bærekraft står i sentrum.

Mer aktivitet

Sem arbeidssenter har så langt holdt hus i det hvite hovedhuset på Nedre Sem gård, men med den nye låven utvider de driften.
– Vi skal fortsatt ha arbeidsplasser for de som jobber med tekstilprodukter som filleryer, sitteunderlag, klær og vesker i hovedhuset, forklarer Aina Bakstad, avdelingsleder ved arbeidssentrene i Asker kommune.
– Men hagegruppen kommer blant annet til å bruke kjøkkenet i den nye låven for å lage mat av egendyrkede grønnsaker og urter. I tillegg skal snekkeravdelingene ved arbeidssentrene på Drengsrud og Daleløkken få flytte inn i lyse, nye lokaler i låven med plass til å vokse. Antall arbeidsplasser ved Sem arbeidssenter øker fra 10 til 32. Snekkeravdelingen begynner med å lage hyller og innredninger i låven. På samme måte blir hagegruppa travelt opptatt gjennom sommeren med å lage en sansehage når anleggsmaskinene endelig har trukket seg tilbake.

Innholdsrik låve

I låven er det kjøkken, lokaler for kafé og kantine, produksjonslokaler og muligheter for en gårdsbutikk, men i tillegg er det seks leiligheter tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.

– Dette er leiligheter vi har ventet på og som blir tatt i bruk i løpet av våren, sier Grete Skustad Floberg, virksomhetsleder for tjenester for personer med funksjonsnedsettelser i Asker kommune. Det er full enighet om at den nye låven åpner for mange muligheter.

– Nå skal vi bruke tid til å drodle rundt bruken av huset. Vi ønsker å åpne opp eiendommen for folk flest gjennom ulike arrangementer og ved å åpne dørene til gårdsbutikken, forteller de.

– Vi jobber mye med inkludering for arbeidstakerne våre, men arbeidstakerne er også opptatt av å inkludere andre mennesker i sin hverdag.

Tre damer står i et rom. Bildet er tatt ovenfra, og får med et stort tomt gulv. I taket henger flere lamper.

Hanne Bjørndalen Ringen (fra front), Grete Skustad Floberg og Aina Bakstad er alle glade for at låven på Nedre Sem endelig er ferdig. Foto: Vibeke Glosli

 

Stort engasjement

Arbeidstakerne ved Sem arbeidssenter har også gledet seg over den nye låven.

– De har sett den gamle låven bli revet ned for så å bli bygget opp igjen, så mange har vært engasjerte, forteller Hanne Bjørndalen Ringen, fagkoordinator på arbeidssentrene. En av dem er Alexander Svegård. Han jobber både på tekstilavdelingen der han lager de etterspurte filleryene, og på vedavdelingen på Daleløkken.

– Jeg gleder meg til innflytting, og tror det blir hyggelig med enda flere folk her, smiler han. Svegård vil nok også ta den nye kunsten i låven nærmere i øyesyn, for selv er han en habil maler.

– Jeg maler litt som Munch og VanGogh, og stilte ut på Vanntårnet på Nesodden nå i våres, smiler han. At det har vært mye bråk og støy i byggeperioden, nei, det er han ikke enig i.

– Det har bare vært gøy å følge med.


Har du gamle tekstiler?

Sem arbeidssenter tar gjerne imot brukt sengetøy eller andre tekstiler du har til overs. De kan leveres på arbeidssenteret på Nedre Sem, eller på Galleri Unika i Asker sentrum.

 

Tekst: Aina Skoland