Over 5000 utrykninger i 2023

Asker og Bærum brann og redning rykket ut til over 5000 oppdrag i fjor. Slik tenker de om 2024.

Portrettbilde av Anders Løberg foran en gul brannbil.
MANGE OPPDRAG: Over halvparten av brannvesenets utrykninger i fjor skyldtes unødige eller falske alarmer. Dette er en stor utfordring, sier Anders Løberg. Foto: Elin Eike Worren

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) hadde nok å gjøre i 2023. De rykket ut til en rekke nødssituasjoner, både bygningsbranner, ulykker og uværsrelaterte oppdrag. I tillegg var det mange unødige utrykninger.

For mange unødige utrykninger

Over halvparten av alle utrykninger i fjor skyldtes unødige eller falske alarmer. Dette er en stor utfordring.

– Vi vet ikke om det er ekte brann eller falsk alarm når vi rykker ut, og må derfor ta alle på alvor. Vi bruker mye tid på unødige brannalarmer. Dette tallet må vi ha hjelp til å få ned, slik at vi kan konsentrere oss om å utføre de viktige oppgavene vi har i lokalsamfunnet, understreker brann- og redningssjef Anders Løberg.

Nedgang i antall branner

2023 viser imidlertid en positiv trend med nedgang i antall branner fra året før. Det ble heldigvis ikke rapportert om dødsfall i Asker og Bærum i 2023, men syv personer ble skadet i branner.

– Hver brann er en for mye, sier Løberg, og minner om at alle boliger er pålagt å ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, som skal kunne høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.

Forebygging er nøkkelen

I tillegg til å være i innsats ved branner og ulykker, jobber ABBR hele tiden forebyggende for å redusere antall branner og ulykker.

– Forebygging er nøkkelen til et tryggere samfunn, sier Løberg. ABBR utførte i fjor mange tilsyn i boliger og i særskilte brannobjekter, vi behandlet bekymringsmeldinger og gjennomførte ulike aksjoner og nattkontroller. I tillegg arrangerte vi informasjonskampanjer som «røykvarslerdagen» og «aksjon boligbrann», samt de populære barnehagedagene og «Åpen brannstasjon» med maskoten Bjørnis.


Brannvesenets to hovedoppgaver:

  • Forebygge branner og ulykker: Dette gjør vi gjennom informasjon, tilsyn og opplæring.
  • Være innsatsstyrke ved branner og ulykker: Dette inkluderer slukking, redning, og øvelser.

Vil du lese mer om brannsikkerhet, se brannvesenets nettsider


Tekst: Johanne Birkeland