Startskuddet går for nye Spikkestad

Det har kanskje sett ut som utviklingen av Spikkestad har gått i stå, men i virkeligheten har det vært jobbet godt i kulissene. Utbyggerne står i startboksene i påvente av én «skitten» detalj.

En mann og en dame sitter ved et bord. Hun har en pc foran seg. Begge ser mot kamera og smiler. I bakgrunnen er en skjerm med et kart.
Spikkestad sentrum vil se svært annerledes ut om ti år. Per Øystein Funderud og Sabina Przybylska-Wolanin fra Vann og Vannmiljø i Asker kommune er sentrale i den prosessen. Foto: Vibeke Glosli

Det har seg nemlig sånn at renseanlegget på Lahell fra 70-tallet for lengst har sprengt sin kapasitet, både med tanke på mengden avløpsvann det håndterer og kvaliteten på det som slippes ut i Drammensfjorden. Kort sagt kan ikke flere enn de rundt 5.000 innbyggerne som allerede bor i området, gå på do samtidig. Det setter naturlig nok visse begrensninger. Nå løses det problemet.
– Etter mange ulike studier, har vi landet på en løsning i samarbeid med Drammen og Lier kommuner, sier Per Øystein Funderud, avdelingsleder i Vann og Vannmiljø i Asker kommune. Løsningen han snakker om er et nytt renseanlegg som skal bygges på Nordbykollen på Drammensiden av fjorden, til en investering av 2 milliarder kroner. Anlegget, som er estimert til å stå ferdig i 2030, bygges som et samarbeidsprosjekt mellom de tre kommunene, der Asker kommune eier syv prosent. Planlegger i Vann og Vannmiljø, Sabina Przybylska-Wolanin, kan imidlertid forsikre at Spikkestad ikke må vente så lenge før noe skjer.
– I forbindelse med byggingen av nytt renseanlegg, må vi i tillegg investere i nye rør og pumpestasjon i Spikkestad. Også det forventes ferdig rundt 2030. Rørledningen som skal ligge på bunnen av Drammensfjorden bygger vi imidlertid allerede nå snart, sånn at vi så fort som mulig kan benytte oss av restkapasitet på nåværende anlegg på Solumstrand i Drammen, forhåpentligvis innen 2026.

Gode planer

Med nytt renseanlegg på gang, kan også utbyggerne sette gravemaskintennene i jorden.

– Mens vi har ventet på å løse rensekapasiteten, har både vi og utbyggerne jobbet med planlegging, sier Line Rolseth, arealplanlegger i Steds- og områdeutvikling i Asker kommune. – Det har vært gode prosesser med tid til å involvere lokalbefolkningen og skape en felles forståelse for hva vi ønsker av kvalitet og tilbud i nye Spikkestad sentrum.

Bygulvsplan over Spikkestad sentrum

Line Rolseth, arealplanlegger i Steds- og områdeutvikling i Asker kommune ser frem til at planene i Spikkestad kommer til liv. ILLUSTRASJON: Landskaperiet AS

 

Spikkestad-sjelen

Teglen og torget med jernbanen er utgangspunktet for utbyggingen, og nytt og gammelt skal leve videre i skjønn forening.

– Vi begynner byggingen innerst ved torget for å få opp «veggene» i byrommet. Den gamle stasjonsbygningen vil være sentral, men skal flyttes til den andre siden av torget. Det var aldri noen tvil om at denne velkjente bygningen skulle være med videre, sier Rolseth. Detaljplanleggingen starter nå som «Bygulvsplanen» er vedtatt, hvor det er fastslått å ta vare på det gamle, det lokale, det som kjennetegner Spikkestad. Lokale materialer og historie vil stå sentralt. Når man kommer hit om tjue år, skal man fortsatt kjenne igjen Spikkestad sin sjel og identitet, selv om mye har endret seg.

Aktivt nærmiljø

Folketallet i Spikkestad-området forventes doblet i fremtiden.

– Jernbanen vil selvfølgelig være et sentralt element, men også Teglen som innbyggertorg med mye aktivitet, forklarer Rolseth.

– Innbyggerne i nye Spikkestad skal kunne foreta alle sine daglige gjøremål i nærområdet. Det betyr næringstilbud som kafeer, butikker og restauranter i førsteetasjene på en del av boligbyggene, men også at det legges til rette for lekeplasser og tilgang til turområder og marka.

I startgropen

De fem aktuelle utbyggerne står mer enn klare i startgropen allerede, og det vil ikke ta lang tid før lokalmiljøet ser endringer.

– Det er klart det vil merkes, men en viktig del av planleggingsprosessen er selvfølgelig å sørge for at det er godt og trygt å leve i Spikkestad også i byggeperioden, avslutter Rolseth.

 

Tekst: Aina Skoland