Tirsdagstreffet i Hurum – midt i blinken

Tirsdagstreffet på Hurum bo- og omsorgssenter er et svært populært møtested for beboerne på senteret – og for alle andre i nærmiljøet som ønsker å komme innom.

Tretten personer står og sitter rundt et bord. Alle ser mot kamera og smiler.
Besøkende, frivillige og ansatte hygger seg sammen på Tirsdagstreffet. Her ser vi f.v. Bjørg Stokker, Grethe Lund, Ellen Wold med hunden Elke, Inger Marie Kristiansen, Kari Anne Vang med hunden Hubo, Randi Løvmyr, Marit Furuholt, Wenche Sofie Granhus, Kjersti Smedstad, Inger Floberg. Bak fra venstre: Åge Follestad, Eva Bache Mathiesen, Aud Jorunn Winsnes. Foto: Svein-Ivar Fors

En gruppe frivillige fra Hurum frivilligsentral kan annenhver tirsdag ønske velkommen til Tirsdagstreffet, i samarbeid med ansatte på Hurum bo- og omsorgssenter på Filtvet. Mellom 30 og 60 besøkende møter opp, og treffene har blitt et viktig møtested også for mange hjemmeboende eldre i nærområdet.

– Pårørende kan ta med seg sine nærmeste og være med på aktiviteter sammen, sier Ellen Wold, en av Tirsdagstreffets mange engasjerte frivillige.

– Alle vi som er medhjelpere på Tirsdagstreffet synes dette gir oss mye tilbake. Det er så hyggelig å være med å hjelpe til, mange blide og herlige mennesker. Vi elsker det, sier hun.

Flott, frivillig innsats

Helt siden 2014 har frivillige fra Hurum frivilligsentral arrangert kafétreff, med servering av kaffe og vafler, utlodning og av og til også underholdning, turer og julebord. Til å begynne med var det Mandagskafé annenhver mandag og Onsdagskafé en onsdag i måneden på det nå nedlagte Filtvet helsetun. Da koronaen kom måtte de to kaféene stenge i over et og et halvt år, men høsten 2021 var det mulig å starte opp igjen med kafétreffene.

Da det nye Hurum bo- og omsorgssenter åpnet, ble de frivillige fra kaféene på Filtvet helsetun med på å etablere et nytt kafétreff: De to kafétreffene som før ble arrangert på ulike dager ble slått sammen til Tirsdagstreffet.

Tre damer står bak et bord, ser mot kamera og smiler. Den midterste dama holder en hvit hund i hendene. På bordet ligger kjeks, kaker og frukt.

Kjersti Smedstad (t.h.) er leder i Hurum frivilligsentral og stolt av de frivillige medarbeiderne sine – her representert ved Ellen Wold (t.v.). Hun berømmer også samarbeidet med de ansatte på bo- og omsorgssenteret: – Særlig har samarbeide med Kari Anne Vang (i midten) vært viktig, sier hun. Foto: Svein-Ivar Fors

 

 


Tirsdagstreffet

Får mange gode tilbakemeldinger, også fra de ansatte. Vel møtt på Hurum bo- og omsorgssenter i Skoglundveien 1A på Filtvet annenhver tirsdag i oddetallsuker, klokken 11-13. 

Hurum frivilligsentral

Hurum frivilligsentral ble etablert i 1991. Frivillige som er tilknyttet sentralen legger ned et stort antall timer hvert år i svært mange ulike aktiviteter tilsvarende flere årsverk, til glede for mange innbyggere. Alle aktivitetene er populære og godt besøkt.

Kjersti Smedstad er leder i Hurum frivilligsentral, og synes hun har verdens beste jobb:
– Jeg får lov til å være bindeledd og legge til rette for at så mange frivillige får engasjere seg med det de brenner for, til glede for andre, sier hun.

 

Tekst: Svein-Ivar Fors