Tøffe tak for næringslivet

De siste tolv månedene har vært utfordrende for norsk næringsliv. Flere tiltak er iverksatt for å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen, og det har vært lagt ned en imponerende innsats i askerbedriftene.

Næringssjef med rådgivere
Foto: Vibeke Glosli.

For ett år siden kunne vi umulig ha forutsett hvilke utfordringer hver og en av oss skulle møte på i 2020. Dugnaden har vært formidabel, og den er ikke over ennå.

– Pandemien har rammet svært ulikt, forteller næringssjef i Asker, Asbjørn Flo.

– Enkelte bransjer, som for eksempel byggevare og innredning, har opplevd større pågang fordi folk er mer hjemme. Andre derimot, som klesbransjen, reise- og utelivsbransjen samt treningssentrene, har hatt det utrolig tungt. Den vedvarende usikkerheten har likevel truffet alle, både bedriftseiere, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Lokal handel

Oppfordringen til å bruke lokalt næringsliv har vært sentral gjennom hele koronapandemien. Det er et budskap også Steinar Bustad, leder i Asker Næringsforening, stiller seg bak.

– Vi har kanskje gjentatt det til det kjedsommelige, men det blir ikke mindre viktig av den grunn. Folk må bruke penger lokalt. Det kan gjøres på en trygg måte. Butikker, serveringssteder og andre følger omfattende smittevernregler, og mange har dessuten lagt til rette for utkjøring av varer eller andre innovative tiltak.

Avtroppende næringssjef i kommunen, Morten Bastrup, skyter inn:

– Det virker kanskje ikke som det store bidraget å stikke innom den lokale kafeen og ta med seg en kaffe, men én ekstra kaffe latte solgt hver dag blir 16 000 kroner i løpet av et år. Det er viktige pengestrømmer for småbedrifter.

Kommunens tiltak

Både Flo, Bustad og Bastrup har nok kjøpt flere kaffekopper det siste året, men de forsikrer om at kommunen har bidratt på flere måter.

– Noe av det første som skjedde etter nedstengingen i mars, var at vi fikk hasteinnvilget den såkalte Askerpakken på 65 millioner kroner, forteller Flo.

– Disse pengene ble brukt til kjøp av produkter og tjenester, samt til ulike støtteordninger som husleiefritak til unge bedrifter, en fondskonkurranse for å fremme innovative prosjekter, lokale tiltak over hele kommunen gjennom sentrumsforeningene, og flere «Handle lokalt»-kampanjer gjennom våren og sommeren.

Næringsforeningen satte også i gang en dugnad.

– Vi opprettet to rådgivningstjenester som er gratis for askerbedrifter. Den ene, Rådføringskanalen, har ekspertise på støtteordninger, økonomi og personale i koronasituasjonen. Den andre, Rådgivningskanalen, bistår bedrifter med å videreutvikle forretningsplanene i denne nye virkeligheten de brått står i, forklarer Bustad. – Men den aller største jobben har blitt gjort ute hos bedriftene.

Runde to

Etter en tøff vår og noe lysere sommer, var det igjen bråstopp utpå senhøsten.

– Denne andre runden var faktisk vel så tøff for bedriftene som den første, forklarer Bastrup.

– Mange av tiltakene kommunen har måttet innføre i løpet av høsten og på nyåret, har i perioder teknisk sett ikke vært statlige tiltak, selv om de ble innført under klar forventning fra regjeringshold. I de tilfellene gjelder da heller ikke mange av de statlige støtteordningene fra i våres, som kortere arbeidsgiverperiode og enklere vei til permittering. Dette har bidratt til store merkostnader for mange bedrifter. Resultatet er blant annet en arbeidsledighet i Asker som er mer enn det dobbelte av normalen.

Lys i horisonten

Nå gleder vi oss alle over at 2020 er et tilbakelagt kapittel, og at vaksineringen mot korona er i gang, men enn så lenge er det et stykke igjen til målstreken.

– Vi håper 2021 totalt sett skal bli bedre enn fjoråret for veldig mange, men det er klart at vi vil merke effektene av koronapandemien på økonomien i lang tid, medgir Flo.

– Nå har vi imidlertid vedtatt Askerpakke 2, og jobber videre for å hjelpe flest mulig gjennom krisen.

Alle tre ønsker likevel å understreke at næringslivet er avhengig av at alle bidrar.

– Handle lokalt, ber de, nærmest i kor.