Ungdom og kultur for alle penga

Biljardkuler freser over den grønne filten. Noen ungdommer lager figurer og bilder av hobbymaterialer ved et bord mens de småprater og ler. Fra øvingsrommene høres toner fra både piano, slagverk og fiolin. Med andre ord - god stemning i kulturbanken denne tirsdagsettermiddagen.

I forgrunnen en gutt som spiller xylofon og en gutt som spiller gitar, begge to med ryggen til kamera. I midten av bildet en mann bak et trommesett. Det står flere instrumenter langs veggene i rommet.
– Det viktigste er at dere bruker ørene og lytter til hverandre, sier slagverkslærer Christian Løken på siste øvelse før konsert. Foto: Jack Gittins

Det har snart gått et år siden oppussingen av Kulturbanken ble ferdigstilt. Den gamle banken i Sætre har fått en seriøs ansiktsløftning. Nymalte vegger, nye gulv og en ombygging som både har gitt en ungdomsklubb og gode undervisningsrom for Asker kulturskole. I øvingsrommene undervises det denne tirsdagskvelden i slagverk, fiolin og piano. Når elevene er ferdige, eller hvis de kommer tidlig til undervisning, kan de gå innom Sætre ungdomsklubb. Der kan de spille biljard, brettspill eller prøve ulike former for hobbyaktiviteter. Denne kvelden er det for eksempel lagt til rette for nålefilting. Andre ganger lager de turneringer i FIFA, bordtennis, PlayStation eller Nintendo.

– Det er mange fordeler ved å plassere ungdomsklubb og kulturskole i samme bygg, sier Caroline Ruud Mysen, som er klubbkoordinator og dessuten tilknyttet Ungkultur Asker. Det er slagverkinstruktør og kulturskolelærer Christian Løken enig i.

– Vi har testet ut flere måter å samarbeide med klubben på, og det frister til gjentakelse og videreutvikling, sier han.

Kulturskolehverdagen blir en annen

– Jeg satt alene i et lite rom i kjelleren på en idrettshall oppe i skogen. Å komme hit til nyoppussede lokaler i Kulturbanken har vært et kjempeløft. Nå får vi se kollegaer, og vi kan også samarbeide, sier Christian.

Det er pausetid for kulturskolelærerne, og i likhet med Christian er også fiolin- og bratsjlærer Povilas Syrrist-Gelgota og pianolærer Rasa Paliuliene enige i at det har vært en opptur å flytte undervisningen til Kulturbanken i Sætre. Det snakkes om at det er godt å ha et ordentlig pauserom og et kollegialt fellesskap der det er mulighet for faglig prat, ulike samarbeid og erfaringsutveksling.
­– Det er lett å komme seg hit for både elever og foresatte. Da kan man få til gode tilbud og rekruttere elever. Bussene går rett forbi, og både elever og klubbungdommer kan komme uavhengig av at foreldre er ferdig på jobb, legger Povilas til.            

En jente står lent over et billiardbord med en billiardkølle i hendene. På bordet ligger flere kuler. I bakgrunnen står en annen jente.
Hvordan få kula ned i hjørnet? Biljardstrategien diskuteres på Sætre ungdomsklubb. Foto: Jack Gittins   

 

Bukke til hverandre?

– Skal vi bukke til hverandre, eller holder det å bukke til publikum?
På det ene øvingsrommet har Christian gitarist og trommis inne til siste finpussen før konsert. Han er åpen for bukking i flere retninger.

– Det viktigste er ellers at dere bruker ørene slik dere gjør nå, at dere lytter til hverandre mens dere spiller, da kommer dere til å klare dere veldig bra, sier han. Konserten det er snakk om skal foregå i Holmsbu kirke, men ungdomsklubben har også med hell vært brukt som konsertarena.

– Til hverdags ser vi at ungdommer henger i klubblokalene både før og etter undervisning, og dette er et positivt tilskudd til ungdomsmiljøet i Sætre. Kulturskolen underviser også i visuell kunst i ungdomsklubbens lokaler, og det å kunne trekke veksler på kulturskolelærernes kompetanse, er selvfølgelig også en fordel, legger Caroline til.  
– På lenger sikt ser vi for oss at vi vil få til enda sterkere samarbeid mellom kulturskolen og ungdomsklubben i Sætre, for de tingene som vi allerede har gjort, har gitt mersmak, sier Christian Løken. 


Kulturbanken i Sætre

  • De nyoppussede lokalene i Kulturbanken i Sætre ble åpnet våren 2023. Her holder ungdomsklubben i Sætre til sammen med Asker kulturskole.
  • Ungdomsklubben er et gratis lavterskeltilbud for elever i 8. til 10. klasse som er åpent tirsdag (kl. 14.00-kl. 19.00) og torsdag (kl.14.00 til kl. 20.00).
  • I Kulturbanken tilbyr Asker kulturskole undervisning i piano, fiolin, slagverk, gitar, band og visuell kunst. Det er plass til nye elever på noen av tilbudene, så ta kontakt på kulturskolen@asker.kommune.no.
  • 1. juni har ungdomsklubben og kulturskolen åpen dag, der man kan ta turen innom og se både lokaler og tilbud.  

 

Tekst: Astrid Urdal