Vil ha flere i jobb

I august startet prosjektet «inkluderingshagen», med mål om å få flere innbyggere med lav norskkompetanse ut i jobb. Så langt er 16 deltagere med, og prosjektgruppa ser allerede stor utvikling.

To menn sitter i hver sin lenestol ved et vindu. De ser på hverandre og snakker sammen.
Der man kan, bør man som arbeidsgiver legge opp til inkludering, sier Kjell Olav Rugset i Futurum Seafood. Han gleder seg til å ta imot Bulis Butros til arbeidstrening. Foto: Sebastian Andersen

– Vi har sett et behov for et eget opplegg for de som ikke lærer nok norsk gjennom skolen, forteller prosjektleder Anette Wagle i NAV Asker.

Det kan være ulike årsaker til at man ikke klarer å gjennomføre introduksjonsprogrammet, selv om man ønsker å lære norsk. Uten tidligere skolegang er det for eksempel krevende å lære et nytt språk i et klasserom.

– I Asker gjelder dette en del innbyggere, som faller mellom flere stoler og ender på sosialhjelp. Det er disse vi nå ønsker å nå, sier Wagle.

Tett oppfølging

Inkluderingshagen er et samarbeid mellom NAV Asker, Asker kommune, frivilligheten og næringslivet. I første omgang er det et treårig prosjekt, med ønske om å få til en permanent ordning. En egen arbeidskoordinator og språkkoordinator er ansatt for å kunne følge opp deltagerne én-til-én, og prosjektgruppa er samlokalisert med Borgen nærmiljøsentral.

– Vi startet med en grundig kartlegging av hver enkelt deltager i høst, hvor vi også hadde med tolk. Her fikk de snakke om både tidligere erfaringer og drømmer. Man kan ha mye kompetanse, uten at det nødvendigvis er formalisert i utdanning, sier arbeidskoordinator Rozan Karim.

– Flere av deltagerne fortalte etterpå at dette var første gangen de var blitt møtt og lyttet til på den måten, selv om de har vært her i flere år.

Sammen med språkkoordinator Tove Elisabeth Valland lager hun konkrete planer for den enkelte deltager. De skal ha kort tidshorisont og tydelige delmål, på veien mot det endelige målet om en jobb.

– Slik får vi mulighet til å følge opp og ta steg for steg sammen.

Fem personer sitter sammen rundt et møtebord. Alle ser mot personen lengst inn i rommet. I bakgrunnen er et stor svart skjerm.

: Prosjektgruppa roser arbeidsgiverne som har åpnet dørene for deltagere, og ofte strekker seg langt for å gi folk muligheter. Her er de sammen med Bulis Butros hos Kjell Olav Rugset i Futurum Seafood. Foto: Sebastian Andersen

 

Arbeidstrening som motivasjon

Ønsket er å gi deltagerne arbeidstrening innen et felt de er interessert i, for å øke motivasjonen til å lære norsk. I en individuell språkplan jobber de med ord og uttrykk som er nødvendig i et slikt yrke. De første deltagerne er allerede i praksis hos hver sin arbeidsgiver.

– Jeg har sjelden sett så rask utvikling i språklæring, som det vi ser nå i kombinasjon med arbeidstrening, forteller Valland.

Khaoula Mousa fra Syria er en av deltagerne som er i gang med arbeidstrening, på kjøkkenet til restauranten Intermezzo i Asker sentrum.

– Jeg er utrolig takknemlig for denne sjansen! Livet mitt har blitt helt endret etter at jeg kom inn i dette programmet. Jeg får så god hjelp og oppfølging av NAV, og kontaktpersonene er alltid tilgjengelige, smiler hun.

Fra tidligere har hun fem års erfaring fra en restaurant, men da jobbet hun ute blant gjestene. Det er målet etter hvert her også.

– Jeg ser det som vårt samfunnsansvar å legge til rette for arbeidstrening på denne måten. For oss betyr det ekstra hjelp, samtidig som vi gir noe tilbake, sier Arne Nossen, som driver restauranten sammen med Erik Wellerop.

– Vi ser at Khaoula har erfaring fra tidligere. Hun tar oppgaver raskt, har initiativ og ser når noe må gjøres. Innen sommeren tror jeg hun kan mye norsk også.

En dame står på kjøkkenet og kutter grønnsaker. Hun har på seg gummihansker og lue.
Khaoula Mousa kom til Norge med to sønner i 2020, men nedstengninger under pandemien gjorde språktrening vanskelig. Gjennom inkluderingshagen er hun nå i gang med arbeidstrening hos Intermezzo. Foto: Sebastian Andersen

 

Trenger flere arbeidsgivere

En annen arbeidsgiver i prosjektet er Futurum Seafood (tidligere MS Donna). Bulis Butros har nettopp startet arbeidstrening hos Kjell Olav Rugset. Med tidligere arbeidserfaring fra et asylmottak, har Rugset alltid ønsket å skape en arena for mestring i sin bedrift. Han har hatt flere hos seg i språkpraksis, som nå er faste ansatte.

– Vi, som alle andre bedrifter, er nødt til å tenke sirkulært fremover. Det gjelder også det sosiale ansvaret vi har for å hindre utenforskap. Der man kan, bør man som arbeidsgiver legge opp til inkludering, sier Rugset.

Prosjektet har behov for flere arbeidsgivere som kan legge til rette for arbeidstrening, og oppfordrer flere til å ta kontakt.

 

Tekst: Marit Asheim