- Vi skal være en inkluderende og mangfoldig kommune

Juni 2023 inngikk Asker kommune en avtale med Fri Oslo og Viken, som en del av kommunens arbeid for å fremme mangfold og inkludering. Nå er de første virksomhetene sertifisert som Regnbuefyrtårn. En viktig milepæl for både arbeidsmiljø – og innbyggere.

Mange mennesker står samlet foran en vegg med vinduer. Alle smiler og ser i kamera, og fire personer holder  hvert sitt regnbueflagg.
Kulturliv er, som den første virksomheten i Asker kommune, Regnbuefyrtårnsertifisert. Flere er i gang med samme sertifisering. Foto: Inger Johanne Liltved Nesland

– Vi ser viktigheten av at vi som arbeidsgivere og ansatte har kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, og at vi har kompetanse til å møte alle innbyggere, brukere, pasienter og elever på en ivaretakende og trygg måte, uavhengig av seksuell legning, sier Trude Steinmo, leder for HR i Asker kommune.

Sammen med ordfører Lene Conradi og kultursjef Jan Erik Lindøe, signerte hun avtalen med Fri Oslo og Viken i juni i fjor. 

Nå er virksomheten Kulturliv, som den første i Asker kommune, Regnbuefyrtårnsertifisert.

- Vi skal være en åpen arena, hvor alle skal føle seg velkommen. Enten man er flyktning, skeiv, uavhengig av religion eller funksjonsnedsettelser. Med denne sertifiseringen vil vi vise at mangfold er viktig for oss, sier kultursjef Jan Erik Lindøe.

Viktige diskusjoner og refleksjoner

For å bli sertifisert har 45 ansatte i Kulturliv vært gjennom både et nettkurs og to dagssamlinger ledet av Fri Oslo og Viken.

- Her fikk vi mange gode diskusjoner som handlet om mangfold og situasjoner man kan komme opp i på jobb. Enten i møte med innbyggere eller kolleger. Jeg tror det er sunt å prøve å sette seg inn i situasjonen til noen som på en eller annen måte føler seg litt utenfor, sier Lindøe.

Samlingene satte i gang mange nyttige refleksjoner, og har løftet tematikken mangfold og inkludering blant de ansatte. I en travel hverdag har det også betydd mye for samholdet på jobb at alle har satt av tid til å snakke sammen.

- Det handler både om toleranse og kunnskap, tenker jeg. Ansatte skal føle seg trygge på å si ifra dersom en hendelse oppstår. Hos oss skal det være åpent og trygt, både for de som jobber her og for besøkende. Å møte hverandre med respekt og åpenhet, er kjennetegn som bør være grunnmuren i det å være ansatt i kommunen, sier han.

Nærbilde av en mann med et regnbueflagg i hånda. Han ser mot kamera og smiler.
- Vi skal være en åpen arena, hvor alle skal føle seg velkommen, sier kultursjef Jan Erik Lindøe. Foto: Marit Asheim

 

- Vi må starte med oss selv

Avtalen med Fri Oslo og Viken innebærer at fem virksomheter skal sertifiseres som Regnbuefyrtårn i løpet av 2024. Vann og vannmiljø er en annen virksomhet som er godt i gang. Der er omtrent 80 ansatte kommet halvveis i sertifiseringen. Så langt har det betydd både gode refleksjoner og mye læring.

- Vann- og avløpsbransjen består tradisjonelt av mange middelaldrende menn. Jeg tror vi stikker oss ut positivt med å være med på denne Regnbuefyrtårnsertifiseringen, sier ingeniør Nora Øien Spilsberg.

- Hos oss skal det være stor takhøyde, og vi har valgt at sertifiseringen skal omhandle mangfold i stort. Det vil si at vi snakker om flere minoritetsgrupper, både når det kommer til etnisitet, religion, seksuell legning og funksjonsnedsettelser, sier Mari Holmin Bye, avdelingsleder for Drift Vann.

- Om vi mener alvor med å inkludere, må vi starte med oss selv og egne holdninger, sier hun.

En mann og to damer i gule arbeidsjakker merket vann og vannmiljø står på et verksted. Alle ser mot kamera og smiler.

- Vi bruker så mye tid av livet på jobb, at det er viktig at alle kan føle seg inkludert her, sier Thomas Hatten, Mari Holmin Bye og Nora Øien Spilsberg. Foto: Marit Asheim

 

Sunt å lære om ulikheter

Flere ansatte hos Vann og vannmiljø var i starten litt usikre på sertifiseringen og om den var relevant i deres arbeidshverdag, men gjennom samtaler både på kursdager og over lunsjbordet har de blitt bevisst på at det er nyttig for alle å være med.

- Noen ganger kan en sleivete kommentar eller ordbruk oppfattes sårende, selv om det ikke var ment sånn. Vi føler vi kjenner hverandre godt på jobb, men likevel er det ikke sikkert vi vet så mye om privatlivet og familien til kolleger, sier Thomas Hatten, teamleder på driftssentralen.

- Derfor er det sunt å lære mer om det som føles litt ukjent. Det er med på å bygge ned fordommer, legger han til.

Avdelingene har for eksempel blitt mer bevisst på at deres tradisjonelle julemiddag med ribbe kan oppleves ekskluderende, og at det å heise et regnbueflagg betyr mer enn bare flagget i seg selv.

- Jeg merker allerede at tematikken blir snakket mer om på jobb, og det har nok blitt mer bevissthet rundt både mangfold og hvordan vi snakker sammen. Jeg håper denne sertifiseringen er med på å gjøre oss tryggere til å si ifra om vi ser eller opplever noe som ikke er greit, sier Spilsberg.

- Vi bruker så mye tid av livet på jobb, at det er viktig at alle kan føle seg inkludert her.

 

Tekst: Marit Asheim