- Vil klare meg selv så lenge som mulig

Per Bauer lever med lungesykdommen kols, og trenger jevnlige undersøkelser for å følge sykdomsutviklingen. Både han og kona synes ordningen med digital hjemmeoppfølging er en god trygghet.

En mann sitter i en lenestol, ser mot kamera og smiler. Inn gjennom nesa har han en oksygenslange. I sofaen ved siden av sitter en dame. Hun ser mot kamera og smiler.
Per og Anne-Berit Bauer opplever digital hjemmeoppfølging som en trygghet i hverdagen. Foto: Marit Asheim

- Hver dag logger jeg meg inn i appen Dialogg, setter en enkel måler på fingeren, får opp noen tall inne i appen og trykker send, forklarer Per, og viser samtidig hvor enkelt det er.

- Da sendes målingene mine av oksygenopptak og puls direkte til kommunen.

Én gang i uka veier han seg i tillegg på en digital vekt, som automatisk sender vekta hans samme sted.

- Jeg føler en ekstra trygghet med disse faste målingene, sier kona Anne-Berit Bauer.

- Inne i appen kan vi også få opp grafer og følge utviklingen på målingene over tid. Dersom jeg skal bort noen dager, ordner vi det slik at Per skal ta målinger to ganger om dagen. Da må han også veie seg oftere, slik at vi vet at han får i seg nok mat, forklarer hun.

Tett oppfølging

- Kols krever mye ekstra energi for å puste, derfor må man spise mer enn normalt, forklarer sykepleier Anne Brenna. Hun er en av dem som sitter på responssenteret i andre enden og mottar målingene som Per sender inn.

De er tre personer som bytter på å følge opp og svare her, og Anne jobber sammen med Anne jobber sammen med to fysioterapeuter. Dersom noen målinger er unormale eller endrer seg, følger de opp brukeren.

- Hvis en måling ikke kommer inn som normalt, ringer vi brukeren og følger opp. Det samme gjelder om målinger endrer seg, forklarer hun.

- I samarbeid med legen til Per er det laget en egenbehandlingsplan. Der kan vi lese av verdier i en tabell, og finne tiltak og eventuell medisinering som gjelder. Den er delt inn i grønn, gul og rød sone. Hvis målingene går ned vet vi hva som må gjøres, sier Anne-Berit.

- Den samme planen har vi hos oss, og gjør at vi følger opp når vi ser endringer. Slike individuelle planer har vi for alle brukerne, sier Anne.

- Vi blir godt kjent ved å følge de samme brukerne over tid. Det gjør at vi kan følge dem opp tettere, og de kan fortsette å bo hjemme uten ekstra hjelp.

En mann sitter i en lenestol, og holder mobilen i den ene hånda. På en krakk ved siden av sitter en dame. hun holder en liten plastklype på den ene fingeren til mannen, på motsatt hånd av den han holder mobilen med.
Sykepleier Anne viser hvor enkelt det er å feste måleren på egen finger, og samtidig sende inn resultatene gjennom en app på telefonen. Foto: Marit Asheim

 

Ny ordning 

Våren 2023 fikk de første brukerne i Asker kommune ta i bruk digital hjemmeoppfølging. I dag er 23 brukere inne i ordningen.

- Helsedirektoratet anbefaler digital hjemmeoppfølging av pasienter med lungesykdom, hjertesykdom, diabetes og kreft. Målet er at de skal kunne leve hjemme lenger, ha færre sykehusbesøk og mindre besøk av hjemmesykepleie, sier Anne.

- Vi tenker at det kan være aktuelt å ta i bruk for flere med ulike helseutfordringer, og som mestrer det digitale, fortsetter hun.

- Bruken krever at man har litt peiling på data og det som er digitalt, men jeg klarer det veldig fint, sier Per.

- For meg er dette et viktig hjelpemiddel for å kunne klare meg selv hjemme så lenge som mulig.

I tillegg til den digitale hjemmeoppfølgingen, har Per trygghetsalarm. Ved behov kan han trykke og få hjelp av hjemmetjenesten.

- Vi sparer også tid med denne ordningen. Jeg har aldri fulgt opp så mange pasienter på én dag tidligere, som det jeg kan gjøre nå. Samtidig er vi få personer på responssenteret, så brukerne kjenner oss godt. Det gir en ekstra trygghet, sier Anne.

To hender viser frem en mobilskjerm. På skjermen står: oppgaver, meldinger, helseprofil og utstyr
Slik ser skjermen ut når Per logger seg inn i appen for å registrere dagens målinger. Foto: Marit Asheim

 

Vil du prøve ordningen?

Det er kapasitet for å følge opp flere innbyggere med digital hjemmeoppfølging. Dersom du tenker det kunne være noe for deg eller noen i din familie, oppfordrer Anne deg til å ta kontakt.

- Man kan enten ta kontakt direkte med oss selv på telefon eller e-post, eller man kan spørre fastlegen sin eller sykehuset om å melde inn ønsket, sier Anne.

- For nye brukere prøver vi alltid ut digital hjemmeoppfølging i to uker, for å se hvordan det funker og kunne gjøre justeringer. Hvis det er ønskelig å fortsette, oppretter vi vedtak på tjenesten.

Ta kontakt

Du kan kontakte Helsehjelpen i Asker kommune om digital hjemmeoppfølging på digital.hjemmeoppfølging@asker.kommune.no eller telefon 47 48 18 80.

Les mer om ordningen og annen velferdsteknologi.

 

Tekst: Marit Asheim