– Vi må bygge laget rundt barnet i fellesskap

Asker kommune har for første gang laget en temaplan for hele oppvekstsektoren, inkludert barn og unges fritid. Målet er at alle skal kjenne at de hører til.

MAnge ord i ulike farger, stilt opp på kryss og tvers i en ordsky. Noen er store, andre ganske små. Ordene med størst skrift er: inkludering, samhold og fellesskap.
HØRE TIL: De unges kommunestyre oppsummerer hva de legger i begrepet «høre til» med denne ordskyen.

– Planen er ambisiøs, og det fortjener barn og unge. Vi har 41 strategier som skal realiseres over 12 år. Disse skal bli til konkrete tiltak for å gjøre tjenestene for barn og unge enda bedre, sier Hege Oshaug, som er rådgiver i strategi og utredning i Asker kommune. 

Motvirke utenforskap

– Hva er målet?
– Hovedmålet er å skape en inkluderende praksis og å motvirke utenforskap. Planen har fått navnet «Å høre til». Målet er at alle barn og unge skal kjenne at de hører til i et fellesskap – og samtidig oppleve at de blir respektert for den de er og at de får utnyttet sitt potensial i lek og læring, svarer rådgiver i strategi og utredning, Janita Flem.

Ønsker mer engasjement

Oshaug og Flem sier at Asker kommune i større grad ønsker å lytte til barn og unges stemmer, både i daglig praksis, samtidig som de også skal bli hørt når beslutninger tas.

–  Barn og unge skal merke at det lønner seg å delta i samfunnslivet og engasjere seg, sier Oshaug.

Flem trekker frem at foreldreperspektivet også får mye oppmerksomhet i planen.

– Foreldre er en viktig ressurs, som vi vil involvere enda mer for å skape gode og inkluderende miljøer, sier hun.

Innsatsen treffer utfordringene

Oshaug understreker at det er mange som har medvirket til å utarbeide planen.

– Engasjement er stort. Vi har fått mange høringsinnspill fra barnehager, skoler, lag og foreninger, samt noen private. Høringsinnspillene bekrefter at innsatsområdene treffer utfordringsbildet. Vi har også snakket med barn og unge i barnehager og skoler, sier hun.

– Hvorfor trengs en slik plan?
– Samfunnet er i endring. Ungt utenforskap er en av de største samfunnsflokene vi står overfor. Sosiale medier har bidratt til å gjøre oppvekstmiljøet mer komplekst – og slitsomt for mange. Vi må være villige til å tenke annerledes og finne nye måter å møte dette på. Vi må bygge laget rundt barnet i fellesskap, sier Flem.


Les temaplanen

Hele temaplanen kan du lese på nettsiden til Asker kommune, så snart den er endelig vedtatt. Les mer om prosessen og selve temaplanen her.

 

Tekst: Kjersti Salvesen