En hyllest til alle medborgere

I den nye kommunen vår har medborgere og medborgerskap blitt sentrale begrep. Men hva er det egentlig, og hvorfor er det så viktig?

Foto av Ole Andre Eriksen.
Ole André Eriksen, 43 år fra Tofte, bidrar som frivillig på ulike kultur-arrangementer på Tofte. Foto: Vibeke Glosli

Kort fortalt

I Asker kan du nå oppleve en utendørs fotoutstilling som ønsker å vise hva medborgerskap er. I ord og bilder forklarer ti Asker-borgere hva det er som gjør at nettopp de er medborgere. Utstillingen er en hyllest til den store innsatsen som legges ned av innbyggerne rundt omkring.

Å være en medborger er å delta

– Å være en medborger betyr rett og slett å delta, forklarer Charlotte Sætre, leder for innbyggertorgene i Asker kommune.

– Hensikten med utstillingen er å vise hvordan folk i hele kommunen deltar og tar medansvar for å fylle ordene «medborgerskap» og «medborger» med innhold. Vi ønsker å vise at alle kan bidra, at alle kan være medborgere. I tillegg vil vi engasjere folk til å ta ansvar for sitt nærmiljø, og til å gi innspill til temaplan for medborgerskap, som er på høring fram til 20. desember.

Politikere og kommuneadministrasjon ønsker seg innspill fra flest mulig av Askers innbyggere – medborgere – og de håper at utstillingen kan bidra til oppmerksomhet rundt dette.

Med i et fellesskap

Politiker Kari Sofie Bjørnsen (H) er leder for Utvalg for medborgerskap. Hun har gjort seg noen tanker om hva en medborger er.
– Det skjer noe med et ord når man setter «med» foran det, sier hun.
– Se bare på medmenneske, medsammensvoren og så videre. Ordet «med» gjør at den som blir omtalt plutselig er en del av noe, et fellesskap. Det er på samme måte med «medborger». Det er en borger som er med i et fellesskap.

Både politikerne og kommuneadministrasjonen er opptatt av å involvere innbyggerne, og Bjørnsen er klar i sin tale.

– Vi vil at folk skal ønske å delta, at de skal ønske å ta ansvar. Det er bra for fellesskapet at vi kan nyte godt av alle de gode ressursene, og det er fint for den enkelte som selv bidrar – det kan være med på å forhindre utenforskap.

#JegErMed

Fotoutstillingen blir stående ute i Asker sentrum til 20. desember, og deler av den kan også ses på flere av innbyggertorgene.

I denne perioden oppfordres også innbyggerne til å ta bilde av seg selv og legge ut på sosiale medier med emneknaggene #JegErMed eller #JegErMedborgeriAsker, og ikke minst gå inn på asker.kommune.no/jegermed og si hvordan de ønsker å delta.