Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplan for Medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve mestring og livskvalitet i hverdagen, slik at de kan delta i, og ta medansvar for, samfunn og felleskap.

Kort fortalt

Temaplanen for medborgerskap skal være en overordnet strategisk plan som gir føringer på arbeidsmetodikk, prinsipper og ivaretakelse av viktige tverrsektorielle temaer for hele Asker kommune.

Medborgerskap handler om lysten og muligheten til å ta del i og medansvar for fellesskapet. Helt sentralt står prinsipper for utvikling av arenaer for deltakelse og læring, infrastruktur for kultur, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Utprøving av nærdemokratiske ordninger, og videreutvikling av andre former for innbyggermedvirkning, er viktige temaer i temaplanen.

Medvirkning: Bidra med innspill

Her kommer informasjon om hvordan innbyggere og interessegrupper kan delta og komme med sine innspill i de forskjellige prosessene

  • Tidslinje for kunnskapsgrunnlag (medvirkning)
  • Tidslinje for politisk behandling (medvirkning)
  • Beskrivelse av medvirkningsprosessen, tidspunkt for workshop, høring o.l
  • Lenker til eventuelle innspillsløsninger for temaplanen

Kunnskapsgrunnlag

Her kommer informasjon om hva kunnskapsgrunnlaget er, hvordan det skal fremstilles og hvilken funksjon det har. (Tidslinje for utvikling, behandling og evt medvirkning.(Kunnskapsgrunnlaget (selve dokumentet når det foreligger)

Relevante dokumenter og lenker: