Temaplan for medborgerskap

Formålet med temaplanen for medborgerskap, er å legge til rette for at alle målgrupper kan lære hele livet, være aktive, selvstendige og oppleve mestring og livskvalitet i hverdagen, slik at de kan delta i, og ta medansvar for, samfunn og felleskap.

Kort fortalt

Temaplan for medborgerskap skal beskrive hvordan Asker kommune kan motivere og tilrettelegge for at innbyggerne ønsker å delta og ta medansvar for samfunn og fellesskap.

Temaplanen for medborgerskap skal være en overordnet strategisk plan som gir føringer på arbeidsmetodikk, prinsipper og ivaretakelse av viktige tverrsektorielle temaer for hele Asker kommune.

Temaplanen ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre 13. april 2021.

Les temaplanen her

Politisk behandling

Kunnskapsgrunnlag