Å mestre livet med sykdom

Vi gjør alle vårt beste for å ta vare på oss selv og helsen vår, men av og til sender livet noen ekstra store utfordringer i vår retning. Da kan det være godt med litt hjelp på veien.

En dame i treningstøy sitter på gulvet i en treningssal, med hendene rundt knærne sine. Hun ser i kamera og smiler. På veggen bak henne står mange step-kasser stablet oppå hverandre i flere stabler.
FOREBYGGENDE TILBUD: Cathrine Dahl Oppi og hennes team på Røykenbadet vil hjelpe askerbøringer med å mestre en utfordrende hverdag. Foto: Torbjørn Tandberg

Tenk deg at du får en diagnose som for eksempel kreft, hjertesykdom, diabetes eller kols. Den nye situasjonen gjør deg usikker på hvordan livet nå skal leves. Da kan du ta kontakt med Læring- og mestringsteamet i kommunen, rettet nettopp mot denne typen diagnoser.  

– Vi ser på det som et forebyggende tilbud, men et trinn opp i tjenestetrappen i forhold til frisklivstilbudet, forklarer Cathrine Dahl Oppi, avdelingsleder for helsefremmende og forebyggende tjenester i Asker kommune. I det nyopprettede læring- og mestringstilbudet er målet å gi brukerne mestringsstrategier, god kunnskap og et nettverk for å mestre hverdagen, tross en ny diagnose eller situasjon.  

Flere i samme situasjon 

– Vi tilbyr for eksempel temasamlinger for personer med hjertesykdom, lungesykdom, kreft og diabetes. Dessuten har vi treningstilbud rettet mot disse spesifikke diagnosene, i tillegg til Mestringstreff, et kurs med fokus på å håndtere livet med helseutfordringer, forklarer Oppi. Mye av arbeidet er gruppebasert, fordi de ser at brukerne har stor nytte av å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.  

– Vi starter alltid med en oppstartssamtale for å kartlegge behov og ønsker, og så setter vi sammen et individuelt tilpasset pakkeløp. Noen vil ha perioder der de trenger mer eller mindre støtte, men tilbudet er åpent for alle voksne, uavhengig av hvilken sykdom man har.  

Selvstendighet og livskvalitet 

Når Oppi sier «hit», tenker hun nå i oppstartfasen på gruppetreningstilbudet på Røykenbadet, men kurs og temasamlinger prøver de å spre utover hele kommunen.  

– Vi ønsker å legge mye av tilbudet til innbyggertorgene der det vil gå hånd i hånd med andre tilbud og tjenester. For selv om målet er å gjøre brukeren i stand til bo hjemme og klare seg selv i størst mulig grad, er livskvalitet mer enn som så, påpeker hun.  

– Sosialt liv, kultur og andre tilbud ligger utenfor vårt opplegg, men det er vanskelig å skape seg en hverdag fylt med livskvalitet dersom man blir sittende isolert og bekymre seg for hvordan hverdagen med en ny sykdom vil bli. Der ønsker vi å komme inn og legge grunnlaget for et liv og en hverdag med god livskvalitet.  

En eldre mann står med bøyde knær ved siden av en ribbevegg. Han har på seg treningsklær. Foran han står en yngre dame i treningstøy, som ser på han og smiler.
Henrik Frølich (79) er aktiv i treningssalen på Læring- og mestringstilbudet. Her sammen med instruktør Mari Moe Dagslet. Foto: Torbjørn Tandberg 

 

Trener for livet 

En av deltakerne er Henrik Frølich (79).  

– Tidligere trente jeg jevnlig, men så kom pandemien og jeg mistet muligheten der jeg pleide å trene, forteller han. På omtrent samme tid mistet han kona gjennom 56 år, og hadde en tung tid.  

– Å miste treningen påvirket meg enormt. Jeg har vært gjennom både kreft og hjerteproblemer, og da jeg prøvde meg på en frisklivgruppe for å komme i gang igjen, ble det litt tøft, så dette tilbudet passer meg perfekt.  

Frølich trener to ganger i uka, og de andre dagene lever han ut lidenskapen for golf, men da trenger han motorisert transport. Målet for comebacket i treningssalen er klart:  

– Jeg vil gå en hel 18-hulls runde på egne ben, slår han fast. 


Noe for deg? 

Trenger du informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere sykdom og helseforandringer?  Kontakt Læring og mestring på , eller et av telefonnumrene under: 

Ellen Aure Skogedal: 48262497 

Marte Walseth: 47695245 

Gyri Skoglund: 91189048 

Mari Moe Dagslet: 90086360 

Marlin Solbakken: 46958073 

Les også mer om ulike kurs og tilbud

 

Tekst: Aina Skoland