Hva skjer med kommuneplanens arealdel?

Våren 2022 var kommuneplanens arealdel i Asker ute på høring. Det kom inn omtrent 700 høringsuttalelser. Hva skjer med alle uttalelsene og når får du svar på din?

To menn og to damer står oppstilt ved siden av hverandre.  De smiler. Store grønne trær og gressplen i bakgrunnen.
TAKKER FOR INNSPILL: Kommuneplanens prosjektgruppe er fornøyde med antall innbyggere og aktører som har engasjert seg og sendt inn uttalelser. F.v. Mikael Erik Lye, Marit Eikemo, Karen Vatne Bekkåsen og Tor Arne Midtbø. Foto: Hanne Heieraas Evju

Formannskapet vedtok sitt forslag til ny kommuneplan vinteren 2022, og frem til juni var planen ute på høring. Det er store forventninger til den første kommuneplanen for nye Asker kommune, og hvordan den vil styre fremtidens arealutvikling, forteller kommuneplansjef Tor Arne Midtbø. 

– Takk til alle som har engasjert seg i arealdelen. Vi ønsket å nå mange og formidle viktigheten av å sende inn uttalelser. Nærmere 700 uttalelser viser at vi har engasjerte innbyggere og aktører som er opptatt av hvordan Asker kommune skal utvikles i fremtiden, sier han.  

Vurdering av uttalelser 

Da høringsfristen gikk ut startet den store jobben med å lese gjennom, oppsummere og vurdere alle uttalelsene. Mange er kanskje spente på når de får svar på sin uttalelse, men hver enkelt får ikke et eget svar tilsendt, forteller prosjektleder for kommuneplanarbeidet Marit Eikemo.  

– Alle uttalelsene vil bli kommentert skriftlig i den politiske saken som til slutt vedtas av kommunestyret. Der blir de vurdert opp mot hva som var hensikten i planforslaget, samfunnsnytten og balansen mellom vekst og vern. Vurderinger som blir gjort kan være av næring, bolig- og knutepunktutvikling, mot vern av kulturminne- og naturverdier, strandsone og matjord, forklarer hun.  

Dokumenter med vurderinger av alle uttalelsene blir tilgjengelig på Asker kommunes hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling og vedtak av planen i løpet av våren 2023.  

– Med et endelig vedtak av kommuneplanen er grunnmuren i arbeidet med ny kommune på plass. Gjennom kommuneplanen bygger vi den nye kommunen vår, sier kommuneplansjef Tor Arne Midtbø. 

Ønsker du å holde deg oppdatert på arbeidet?

Følg med på nettsiden om kommuneplanens arealdel.Her kan du også lese alle høringsuttalelsene.