Nytt tilbud for pårørende til personer med demens

Med individuell avlastning i hjemmet er ønsket at hverdagen skal bli litt enklere for pårørende til personer med demens. Det nye tilbudet skal være fleksibelt for den enkelte.

To damer sitter tett sammen bak en oppslått bok. De ser i kamera og smiler. Den eldre damen har en trygghetsalarm rundt halsen. Den yngre, til høyre i bildet, har tørkle på hodet og holder boka.
GODT FORNØYD: Kari og Jan Arvid Claes er veldig fornøyde med tilbudet om individuell avlastning i hjemmet. Hver gang Kumba Anonsen kommer er det alltid god stemning. Foto: Torbjørn Tandberg

– Pårørende har i ulike sammenhenger uttrykt behov for mer avlastning i hverdagen, forteller Vigdis Vagle, virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Asker kommune. 

Det er ikke alltid like enkelt å koordinere avtaler, tannlegebesøk, frisørtimer, ærend eller egne behov med når personen med demens har tilbud på dagsenter eller eventuelle avlastningsopphold. Derfor opprettet Asker kommune tidligere i år en ny tjeneste med mulighet for individuell avlastning i hjemmet noen timer hver uke. 

– Dette er først og fremst et tilbud til pårørende, slik at de kan få litt mer fleksibilitet i hverdagen. Det skal være et supplement til andre tjenester, sier koordinator Lisbet Simonsen. 

Individuelle tilbud 

Hver familie får kontakt med én avlaster, og vedtak på inntil fire timer avlastning i uka. Så avtaler pårørende og avlaster seg imellom når disse timene skal gjennomføres. Ukedag og tidspunkt kan variere fra gang til gang. 

– Det er den pårørende som får vedtak om tjenesten, og som selv bestemmer hvor og når den skal gjennomføres. Dersom pårørende vil være hjemme alene noen timer, kan også avlaster ta med personen med demens ut, forklarer Simonsen. 

Pårørende som står i en omsorgssituasjon og bor sammen med en person med demens, kan ha rett på tilbudet. Man må selv søke for å få innvilget avlastningstjenesten, men det er ingen søknadsfrist og alle søkere får individuell vurdering. Det kan for eksempel også være aktuelt å benytte tjenesten i forbindelse med deltagelse på Pårørendeskolen. 

– Tjenesten er nystartet og vi har kapasitet til å bistå flere. Pårørende som ønsker vurdering eller mer informasjon om tilbudet må derfor gjerne ta kontakt, sier Simonsen. 

Strålende fornøyde 

I Heggedal lyser Kari Claes opp når Kumba Anonsen kommer inn døra. Dette er timer de begge ser fram til hver uke. 

– Jeg er glad i det mennesket, smiler hun.   
De to drar gjerne på kafé sammen, går en tur ut hvis været er godt, eller Kumba kan lese høyt fra en bok. For Kari som har jobbet mange år på bibliotek er det alltid like hyggelig. 

– Den første gangen Kumba kom hit var jeg kanskje litt skeptisk, men vi fant tonen veldig fort. Nå gleder jeg meg til hver gang hun kommer, sier Claes. 

Ektemann Jan Arvid benytter timene til egentid utenfor leiligheten. Enten han kjører seg en tur, handler eller slapper litt av ute. 

– Jeg er veldig trygg på at Kari har det bra når Kumba kommer, og for meg er det godt med litt tid for meg selv. De timene slapper jeg ekstra godt av, forteller han. 

Fleksibelt hjelpetiltak 

Jeg er veldig glad for at denne ordningen som ble politisk initiert i det aller første budsjettet for vår nye kommune, nå er på plass, sier ordfører Lene Conradi.  
Vi har ønsket oss mer fleksible, målrettede og individuelt tilpassede hjelpetiltak for mennesker som har stor omsorgsbyrde hjemme. Når hjemmesituasjonen er i stor endring, er det kanskje viktigere enn noen gang å kunne få videreføre et sosialt liv og faste aktiviteter. Vi håper ordningen kan bidra til mindre ensomhet, og en opplevelse av å få noen sårt tiltrengte pusterom i en ellers krevende hverdag. 


Individuell avlastning i hjemmet 

  • Nystartet avlastningstiltak med mål om å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens 
  • Avlastningen skal være fleksibel og avtales direkte med avlaster 

Hvis du bor i samme husstand som en person med en demenssykdom, kan du ha rett på avlastning i hjemmet. Søknadsskjema og mer informasjon finner du her.  

Kontakt gjerne koordinator Mari Solum Grimstad direkte om du har spørsmål, på telefon 47 79 57 95.

 

Tekst: Marit Asheim