Brannsikkerhet under lupen: Innsikt fra kommunens innbyggerpanel

Undersøkelser om brannsikkerhet avslører viktige holdninger og vaner blant innbyggerne i Asker.

En dame i brannuniform sitter ved et skrivebord. Holder i noen papirer, og har en pc ved siden av seg.
VIKTIGE INNSPILL: ABBR vil bruke innsikt fra undersøkelser det siste året når forebyggende tiltak skal planlegges. Foto: Elin Eike Worren/ABBR

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har et viktig oppdrag med å forebygge at branner oppstår. Holdningsskapende arbeid og tiltak for å øke kunnskap og endre holdninger hos innbyggerne er en viktig del av dette.  

ABBR har det siste året gjennomført to spørreundersøkelser for å få mer innsikt fra innbyggere angående brannsikkerhet hjemme. Den første undersøkelsen ble utført i Både Asker og Bærum på tampen av 2022, mens den andre ble samlet inn gjennom Asker kommunes innbyggerpanel i september i år. Undersøkelsen som er gjennomført med innbyggerpanelet belyste spesifikt temaene komfyrvakt, røykvarsler, og brannøvelser.  

Altfor få gjennomfører brannøvelser 

Data fra undersøkelsene viser at de fleste innbyggerne er godt utstyrt når det gjelder brannvarsling og slokkeutstyr. Nesten alle har røykvarslere, men langt fra alle tester dem jevnlig - og altfor få gjennomfører brannøvelser. Manglende kunnskap eller forglemmelse er nevnt som grunner for ikke å gjennomføre brannøvelser. 

Ulike aldersgrupper forholder seg ulikt til brannsikkerhet 

Yngre personer, spesielt de under 30, har i mindre grad gjennomført testing av røykvarslerne. De yngre er også mer tilbøyelige til å lade el-sykler og el-sparkesykler mens de sover eller er ute av boligen. Samtidig er det mer vanlig blant de yngste å ha komfyrvakt. 

Eldre innbyggere (over 60 år) er generelt mer bevisste på brannsikkerhet sammenlignet med yngre aldersgrupper. De eldre viser også en høyere tendens til å gjennomføre brannøvelser og interesse for å installere komfyrvakt. 

Viktige funn for brannvesenets arbeid fremover 

ABBR bruker aktivt innsikt fra undersøkelsene sammen med tall fra brannstatistikken for å planlegge forebyggende tiltak og kommunikasjonsstrategier som skal styrke innbyggernes forståelse og håndtering av brannsikkerhet hjemme. 


Vil du delta i innbyggerpanelet?

Alle innbyggere i Asker kommune over 15 år er hjertelig velkommen til å melde seg inn i panelet. Det eneste som kreves er at du har en e-postadresse. Som deltaker i panelet vil du bli kontaktet når det er en ny sak der Asker kommune ønsker innspill. Les mer om innbyggerpanelet.

Tekst: Johanne Birkeland