Farger, følelser og fordypning

Det er en forholdsvis tidlig lørdag formiddag, og vi finner en gjeng med ungdommer ned en trapp, i kjelleren på Hennie Onstad kunstsenter.

I venstre del av bildet ser vi en jente bakfra. Hun holder en pensel opp mot et lerret, hvor hun maler en grønn person. I bakgrunnen av bildet ser vi flere personer og flere staffelier.
SPREKE FARGER: Det jobbes konsentrert på Asker kulturskoles fordypningsprogram i visuell kunst. Foto: Simen Sjølund

De er spredd rundt i hele lokalet. Noen leter i skap og skuffer etter materialer som kan brukes i installasjonen deres. Andre har rigget seg til med maling og staffeli, og jobber målbevisst med rutinerte penselstrøk. Borte ved en vegg sliter eleven Henny med et digert hvitt ark som skal festes høyt oppe.    
– Jeg skal kaste ballonger på arket, ballonger fylt med maling. De forskjellige fargene skal representere ulike følelser, forklarer hen. Etter hvert lar arket seg feste, og Henny går over til å fylle ballongene med riktige mengder vann og farge.

Visuell kunst

Midt i virvaret står kulturskolelærer June Kristiansen. Det er hun som må svare når det letes etter saks, ståltråd eller lerret. Men også når framgangsmåter skal vurderes opp mot hverandre. Til vanlig underviser June i keramikk ved Asker kulturskole, men på Hennie Onstad er hun ansvarlig for gjennomføringen av fordypningsprogrammet i visuell kunst. Tilbudet er et samarbeid mellom Asker og Bærum kulturskole, og det er første gang fordypningen gjennomføres.    
– Elevene ble tatt inn etter opptaksprøver, sier June.

Programmet er delt inn i ulike bolker, med møter annenhver uke. På flere av bolkene er det gjestelærere med, og det legger føringer på opplegget. Her har ungdommene først jobbet med skisser, så har framgangsmåte blitt drøftet, før de nå er i gang med gjennomføring. Denne runden er kunstneren Ottar Karlsen med som gjestelærer og sparringpartner.   
– Den første tiden var elevene litt tilbakeholdne, men vi merker at de tiner opp nå. Det blir spist mer i lunsjen, for eksempel, ler hun.  

En jente former gips rundt hønsenetting.
VARIASJON: Elevene jobber med de materialene de foretrekker. Foto: Simen Sjølund

 

Fordypning og talent 

– Kulturskolen skal ha et solid bredde- og kjernetilbud, og det å være interessant for flest mulig barn og unge er noe vi hele tiden arbeider med. Fordypningstilbudene våre har vi etablert for å kunne gi spesielt motiverte og talentfulle elever mulighet til å fordype seg i faget sitt, sier kulturskolens rektor Kim Stian Gjerdingen Bakke.  

Asker kulturskole har i dag 2200 elevplasser fordelt på de fire fagdisiplinene musikk, dans, visuell kunst og teater. Mens fordypningsprogrammene i musikk (det finnes fordypning i både rytmisk og klassisk musikk) ble etablert i 2022 og 2019, og dans enda tidligere, ble fordypning i visuell kunst kjørt i gang for første gang høsten 2022. Teater fordypning tilbys for første gang høsten 2023. Flere av disse programmene etableres i samarbeid med andre aktører: Bærum kulturskole, Hennie Onstad kunstsenter og UngKunst er med på fordypningen i visuell kunst. Lier kulturskole, KHiO Teaterhøgskolen og Stiftelsen NIE teater bidrar inn i teaterfordypningen.  
– Det er viktig at vi også bruker tid og ressurser på elever som har kommet på et høyt nivå og som er ekstra motiverte for å fordype seg. Dette gir dem ekstra utfordringer og vil bidra til at noen også søker seg inn til høyere utdanning innen kunstfagene. Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby fordypning i alle fagdisipliner, sier Kim Stian fornøyd.


Fordypningsprogram

  • Asker kulturskole har 2200 elever fordelt på de fire fagdisiplinene musikk, teater, visuell kunst og dans. 
  • Gjennom flere år har skolen bygget opp fordypningstilbudet sitt, og fra og med høsten 2023 vil skolen tilby fordypning i alle fire disipliner.
  • Fordypningene er et tilbud til ekstra motiverte elever som er på et høyt kunstnerisk nivå 

Bli elev ved Asker kulturskole

Lyst til å lære et nytt instrument, spille teater, danse eller teste ut animasjon, keramikk eller billedkunst? Kanskje du har lyst til å lære deg å lage musikk, synge i kor, spille i band eller storband? Asker kulturskole har begynt å tenke på høsten, og tar opp nye elever for høstsemesteret nå. Hver uke får over 2000 elever fra to til nitten år undervisning i kulturskolen. For de aller yngste kan vi tilby både danselek, musikklek og teaterlek. Les mer om Asker kulturskole.

Kulturskolen har også friplasser. Her kan du lese mer om friplassene.

 

Tekst: Astrid Urdal