Friplass i kulturskolen

Familier med lav inntekt kan søke om friplass i kulturskolen. Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Kulturskolen kan tildele inntil 100 friplasser per år.

Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 5G, det vil si 593 100 kroner i året kan søke om friplass i kulturskolen.

Friplass gjelder for ett undervisningstilbud per barn.

* Inntektsgrensene baserer seg på "grunnbeløp i folketrygden". Beløpet blir justert hvert år.

Slik søker du: 
Selv om du har flere barn i kulturskolen skal du bare sende én søknad. Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Ved overgang til nytt skoleår må du søke på nytt. Søknadsfristen er 15. september.

Får du tildelt elevplass etter dette, så må du søke om friplass så snart som mulig.

Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må du gi beskjed om dette. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Denne dokumentasjonen må du sende inn: 
Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når dere søker må dere sende inn dette:

  • Kopi av siste skattemelding.
  • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (dokumentasjonen kan ikke være eldre enn én måned).
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Søk om friplass på kulturskolen 

Har du spørsmål til redusert elevavgift kan du ta kontakt på telefon 66 76 81 00.