Frisklivssentralen – Lavterskel forebygging uten henvisning

Vi vet det så godt, klart vi gjør. Slutte å røyke, spise sunnere, bevege oss mer. Kort sagt, endre vanene våre. Er det ett tilfelle der «enklere sagt enn gjort» er treffende, så er det her. Da står Frisklivssentralen klare til å hjelpe.

To demer står i forgrunnen av bildet, på en grønn kunstgressmatte. Den ene har en treningsstrikk i hendene. Damene ser på hverandre og smiler. I bakgrunnen ser man flere personer med lignende strikker, og et fotballmål.
SMIL: Tonen er god når Toini O. Halvorsen (t.h.) er med på gruppetrening med instruktør Nina Mikkelsen på Gråbeinsletta i regi av Frisklivssentralen. Foto: Vibeke Glosli

– Det er mange grunner til at en livsstilsendring kan være utfordrende, eller uoverkommelig, om den er aldri så nødvendig, forklarer Line Møller. Hun er avdelingsleder, Aktiv Fritid i Asker kommune, og med det også Frisklivssentralen.

Komme fort i gang

En Frisklivssentral er en kommunal forebyggende helsetjeneste, og det laveste trinnet på helsetrappen. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. For å bli deltaker på Frisklivssentralen kan man ta kontakt på eget initiativ, eller man kan bli guidet dit av fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

– Målgruppen vår er alle som trenger å endre levevaner. Vi er ikke diagnosefokuserte, men ønsker gjerne å komme så tidlig inn i prosessen som mulig, forteller Møller. Og akkurat det er et poeng.

– Hvis folk tar kontakt med oss, er det gjerne fordi de har et vindu av motivasjon. Da er det viktig at vi kommer i gang så fort som mulig, forklarer hun.

Kurs og fysisk aktivitet

Frisklivssentralen er ikke «ett bygg». De har fem ansatte og leverer kurs og treningsgrupper over hele kommunen.

– Vi tilbyr blant annet Frisklivsresepten som er et tolv ukers program med individuell oppfølging og mulighet for fysisk aktivitet i grupper. I tillegg har vi ulike kurs som røykesluttkurs, søvnkurs, kurs i hverdagsglede som innebærer å håndtere stress, dårlig tankemønstre og å øve opp evnen til å få øye på det som faktisk er positivt i hverdagen. Et annet kurs har de valgt å kalle Livsstyrketrening.

– Her går vi mer i dybden i løpet av ti ganger, for eksempel når det gjelder å leve med kroniske plager og så videre. Kurset Tankevirus er også et av de nyere kursene de har valgt å starte opp.

– Dette kurset er med på å normalisere at vi alle har en mental helse, og er nyttig for alle.

Fire damer står ved siden av hverandre, inntil en vegg. Alle ser mot kamera og smiler.

HJELPER GJERNE: De ansatte på Frisklivssentralen hjelper gjerne til med livsstilsendring for bedre helse og livskvalitet. Dette er gjengen du møter hos dem. F.v.: Ingrid Berge Storruste, Nina Mikkelsen, Kaja Brun Erichsen Emilie Føyen With og Line Møller. Foto: Vibeke Glosli

 

Hjelp til å komme i gang

En av dem som har hatt stor nytte av Frisklivssentralen, er Toini O. Halvorsen fra Tofte. Da noen tøffe år med sykdom og usunn livsstil hadde satt sine spor, fikk hun et godt tips av en hjertespesialist.

– Han oppmuntret meg til å ta kontakt med Frisklivssentralen. Her har jeg vært med på kurs i hverdagsglede i tillegg til én eller to treningsgrupper i uken på Gråbeinsletta i Sætre, forklarer Halvorsen. Hun merker godt effekten.

– Jeg vet jo, som alle andre, at fysisk aktivitet og sunt kosthold hjelper på så mye, men på et tidspunkt var det veldig vanskelig å komme i gang på egen hånd. Da var Frisklivssentralen alfa og omega. Her kan jeg gjøre det jeg orker. Det gjør at jeg også møter opp selv om dagsformen ikke er helt på topp en dag. I starten gikk jeg i bakerste gruppen på oppvarmingsturen, i det siste har jeg gått forrest. Nå hjelper de meg å planlegge hvordan jeg skal fortsette de gode vanene på egen hånd, smiler Halvorsen.


Frisklivssentralen

Ønsker du lavterskel hjelp til å endre livsstil? Ta kontakt med Frisklivssentralen på frisklivssentralen@asker.kommune.no eller telefon 902 71 940. Du kan også besøke «Frisklivssentralen i Asker» på Facebook, eller lese om Frisklivssentralen på våre nettsider.

 

Tekst: Aina Skoland