Pårørende skal bli sett, møtt og hørt!

Høsten 2022 startet prosjektet «Sett, Møtt og Hørt!» som en del av en større satsning på pårørende i kommunen. Samtidig ble det ansatt en egen koordinator for pårørende.

To damer står ved siden av hverandre, ser mot kamera og smiler. Mellom den står en rollup med teksten: er du pårørende? og bilde av to hender som holder en annen hånd. Rollupen er også merket med Asker kommune
TA KONTAKT: Annette Sett Gjessing og Anne Bagstevold er opptatt av at pårørende skal bli sett og hørt, og oppfordrer til å ta kontakt. Foto: Simen Sjølund

Prosjektet «Sett, Møtt og Hørt!» skal kartlegge pårørendes behov og lage en oversikt over tjenester og tilbud i regi av kommunen, landsdekkende organisasjoner samt frivillig sektor. I høst har prosjektleder og pårørendekoordinator reist rundt i kommunen for å informere om de nye funksjonene sine.

– Det er en stor oppgave å samle informasjon om ulike pårørendegruppers behov, alle tilbudene som finnes, utvikle nye tilbud og formidle dette til innbyggerne, men vi er godt i gang, forteller prosjektleder Annette Sett Gjessing. Å være pårørende er noe de fleste opplever i løpet av livet. Pårørende og frivillige yter like mye omsorg som hele det offentlige helsevesenet til sammen.

– Skal pårørende fortsette å utføre den store omsorgsoppgaven, er det viktig å gi dem støtte når de trenger det, fremhever Gjessing. Denne støtten greier ikke det offentlige å yte alene.
– Vi må i tillegg finne frivillige som ønsker å bidra, tilrettelegge for dem og anerkjenne innsatsen de gjør.

Egen pårørendekoordinator

Anne Bagstevold er nyansatt pårørendekoordinator, og skal lytte til pårørendes behov og veilede inn mot ulike tjenester. Hun oppfyller dermed det største behovet pårørendegrupper har ytret, å ha én vei inn i jungelen av kommunale tjenester.

– Som pårørendekoordinator kan jeg veilede i søknad om tjenester eller avlastning, sette en i kontakt med andre pårørende eller bare lytte når en trenger noen å prate med, forklarer Bagstevold.

Det kan spare pårørende for både frustrasjon og fortvilelse, men hun fremhever at hun ikke er noen tryllekunstner.

– Jeg må forholde meg til hvilke tjenester og tilbud som er tilgjengelig, men å avklare forventninger og tydeliggjøre hva som er mulig å innfri, er i seg selv viktig, påpeker hun.


Ta gjerne kontakt!

Har du spørsmål, eller trenger noen å snakke med som pårørende, er du velkommen til å ta kontakt med pårørendekoordinator Anne Bagstevold på telefon 45 61 29 67.

Her finner du oversikt over flere tilbud til pårørende


Tekst: Lisa Vilbo