Alt er som før ved Follestad gjenvinningsstasjon

Vi fortsetter som tidligere, og alle er hjertelig velkomne, både fra gamle og nye Asker, forsikrer Steffen Bakken, arbeidsleder på Follestad gjenvinningsstasjon.

Foto fra Follestad gjenvinningstasjon
På Follestad gjenvinningsstasjon er det beholdere for mange ulike typer farlig avfall. Foto: Aina Skoland.

– Det eneste som har endret seg er at vi har lagt til enda bedre sortering av det vi kaller «blandet plast», plast som er blandet med andre materialer, og av keramikk og porselen.

– Keramikk og porselen skal ikke i glass- og metallcontaineren, minner Bakken om.

To gjenvinningsstasjoner i Asker

- Betalingsordningene består inntil videre, så innbyggerne kan fortsatt levere avfall vederlagsfritt på Follestad, forklarer Sven Moe Bjørnson, avdelingsleder for Avfall og Gjenvinning i Asker kommune.

Nå har vi to store gjenvinningsstasjoner i kommunen, Yggeset og Follestad. Begge stasjonene håndterer avfall fra husholdninger, men Yggeset tar i tillegg imot næringsavfall.

Viktig for folk og miljø

Det var Renovasjonsselskapet for Drammensregionen som hadde ansvar for gjenvinningsstasjonen på Follestad inntil Asker kommune tok over driften 3. mars. Ordfører Lene Conradi og varaordfører Monica Vee Bratlie var blant de som var til stede ved overdragelsen av anlegget.

- Avfallshåndtering er viktig for både innbyggerne og miljøet. For hvert kilo avfall vi sorterer og gjenvinner, letter vi belastningen på kloden litte grann, minnet ordføreren på.

Fra innkjøring til Follestad gjenvinningsstasjon.
Det koster ingen ting å levere avfall på Follestad gjenvinningsstasjon. Foto: Henrik Slipher.