Frivillige familiekontakter

Elin og Selma er begge frivillige gjennom Home-Start Familiekontakten. Tilbudet betyr kjærkommen hjelp for mange småbarnsfamilier i Asker.

To damer sitter ved siden av hverandre i en sofa, begge ser mot kamera og smiler. Ved siden av seg har de noen bamser.
Selma Hellman (t.v.) og Elin Vereide er frivillige familiekontakter, og gir kjærkommen hjelp til småbarnsfamilier i kommunen. Foto: Heidi Dokter

– Da jeg begynte som familiekontakt jobbet jeg på sykehjem og hadde mye kontakt med eldre. Samtidig bor familien min på Vestlandet, og jeg er langt unna tantebarna mine i hverdagen. Jeg kjente derfor behov for å ha energien til barn i livet mitt, forteller Elin Vereide fra Sætre. Hun har vært frivillig familiekontakt siden 2017, og hjulpet flere familier.

– Etter at jeg ble pensjonist har jeg kjent spesielt på opplevelsen av å være til nytte. Det er en fryktelig god følelse, smiler hun.

Lavterskel støtte

– De frivillige går inn i familier som trenger litt ekstra støtte i hverdagen, forteller koordinator Åsa Jeppsson. Sammen med Søsse Audestad og Heidi Hellumsand Baalerud, utgjør hun teamet i Asker kommune som koordinerer og støtter både familier og frivillige.

– Dette handler ikke om spesielt sårbare familier, men familier som er i en sårbar situasjon for en periode, forklarer hun, og nevner årsaker som at man bor langt unna egen familie, barn med kolikk eller andre sykdommer som forårsaker lite søvn, eller lite nettverk i nærområdet.

– Det skal være lavterskel å ta kontakt med oss. Eneste kriteriet vi setter er at familien må ha minst et barn under skolealder.

Familier får gjerne tips fra helsesykepleierne eller jordmødrene på helsestasjonen om at tilbudet finnes, eller de tar stadig oftere kontakt på egenhånd. Andre ansatte i Barne- og familietjenesten forteller også om hva Home-Start er.

– Når en familie tar kontakt med oss gjennomfører vi alltid et hjemmebesøk, hvor vi lar dem sette ord på situasjonen de er i og hva de trenger. Deretter matcher vi familien med en av våre frivillige, utfra ønsker hos dem begge, sier Heidi.

– Det fine med å slippe en familiekontakt inn hjemme, er at du ukentlig får besøk av en frivillig som både har tid og vil hjelpe. Det betyr mye å bli sett og anerkjent på den måten.

Fire damer sitter sammen rundt et bord, ser på hverandre og smiler.

Det er behov for flere frivillige familiekontakter i Asker. Ta gjerne kontakt med en av våre koordinatorer for å få vite mer. Foto: Heidi Dokter

 

Kurs og oppfølging

For tiden er det 56 frivillige familiekontakter i Asker, og Åsa og Heidi understreker at det er disse som virkelig er Home-Start. Det er stadig behov for flere, og vanligvis gjennomføres det kurs for nye frivillige to ganger i året.

Selma Hellman er en av de ferskeste familiekontaktene, og har snart fullført det obligatoriske opplæringskurset.

– Jeg kom til Norge for litt over tre år siden, under korona, og har ikke så stort nettverk i Asker. For meg er det viktig å engasjere meg i noe frivillig. Aller helst vil jeg jobbe med flykninger, og da jeg leste om Home-Start virket det helt perfekt, sier hun.

– Dette er mer enn barnepass, her får vi også muligheten til å hjelpe familier med nettverk og alt som er nytt i Norge. Det må være spesielt fint for flyktninger.

Trenger flere frivillige

Gjennom Sparebankstiftelsen DNB har Home-Start Asker fått midler til å satse litt ekstra på flyktningfamilier. Ved bruk av tolk under de første møtene, ønsker man å ufarliggjøre hjelpen, og få ordentlig innblikk i hva de ønsker av tilbud.

– Spesielt for flyktninger sitter det kanskje ekstra langt inne å be om hjelp. De kjenner ikke ordningen, og det kan virke skummelt å få fremmede hjem, sier Elin.

– Gjennom opplæringskurset reflekterer vi over hva det betyr å komme hjem til noen, og ikke minst det å ha respekt for ulike kulturer. At et menneske vil deg vel, tror jeg man merker også uten å forstå samme språk. Personer som hjelper deg når du har det tøft, betyr ekstra mye, sier Heidi.


Home-Start Familiekontakten

  • Lavterskeltilbud for familier med barn under skolealder, som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen
  • Familiene får besøk av en frivillig 2-4 timer i uken, opptil et halvt år
  • De frivillige har tid til å lytte, og passer barn så du får litt fri
  • Alle frivillige familiekontakter tar et forberedende kurs før de begynner, har taushetsplikt og må levere politiattest. De får også tett oppfølging av egne koordinatorer
  • Les mer om Home-Start Familiekontakten

Vil du bli frivillig – eller ønsker du hjelp?

Ring gjerne en av våre koordinatorer:
Søsse (Sigrid Helene) Audestad - 40 91 75 72
Åsa Jeppsson - 40 43 30 06
Heidi Hellumsand Baalerud - 48 88 19 61

 

Tekst: Marit Asheim