Hvordan skal vi bo i fremtidens Asker?

Asker kommune sin rolle i boligpolitikken er å legge til rette for en god boligutvikling. Dette betyr at vi skal ha et variert og godt boligtilbud som passer innbyggernes, samfunnets og næringslivets behov. Samtidig skal boligutviklingen bidra til å skape gode steder og trygge bo- og oppvekstmiljøer.

Flere rekkehus ved siden av hverandre, en hvit rekke og en rød rekke. I forgrunnen på bildet er en grønn hekk og en smal vei.
Kommunen ønsker innspill på temaplanen bærekraftig boligutvikling, som ligger ute på høring til 1.april. Foto: Vibeke Glosli

Temaplan for bærekraftig boligutvikling er en strategisk plan for boligpolitikken til Asker kommune. Boligpolitisk rådgiver, Gyda Spurkland, mener boligpolitikk har en avgjørende betydning for samfunnsutviklingen:

– Vi ønsker å ha inkluderende, bærekraftige og fremtidsrettede steder å bo. For å få til dette må vi tenke helhetlig rundt boligpolitikk, og ta tak i både dagens og fremtidens utfordringer.

Strategisk plan

Videre må kommunen balansere økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn gjennom planlegging, regulering og samarbeid med ulike aktører. Temaplanen skal gi en god oversikt over hvilke utfordringer kommunen står ovenfor, ulike interessenter i boligpolitikken og viktige temaer som boligpolitikken bør ta hensyn til, slik som klima og miljø, og utjevning av sosiale forskjeller. I tillegg er det nødvendig å vite nok om kommunens boligtilbud og befolkning, slik at boligtilbudet i kommunen treffer fremtidens behov i størst mulig grad. Boligbygging tar tid, og de strategiske valgene vi gjør i dag vil først gi resultater om fem til ti år.

Feil boliger?

De største utfordringene Asker kommune står overfor i boligpolitikken er høye boligpriser, en boligsammensetning som ikke passer til husholdningssammensetningen og en økende andel eldre, samtidig som andelen familier med barn synker. Kort sagt kan vi si at husene ikke passer til folkene.

– Bolig er et tema som angår oss alle, og derfor ønsker vi å høre ulike meninger fra de som kjenner Asker kommune best, innbyggerne våre, sier Spurkland.


Vi vil gjerne ha dine innspill!

Temaplan bærekraftig boligutvikling ligger nå ute på høring frem til 1. april 2024. Det vil si at alle innbyggere, organisasjoner og foreninger kan komme med innspill og si sin mening om planen. Du kan også sende oss et brev eller e-post merket «Høring temaplan bærekraftig boligutvikling, saksnummer 22/02147 ». 

 

Tekst: Hanne Heieraas Evju